Seura kannattaa asukaspysäköintiä

Asukaspysäköintijärjestelmää ollaan tänä vuonna ulottamassa Lauttasaareen. Lauttasaari-Seura kannattaa järjestelmää. Seura kuitenkin edellyttää, että paikalliset olosuhteet otetaan huomioon toteutuksessa.

Koivusaaresta tehtiin valitus

Lauttasaari-Seura on tehnyt kunnallisvalituksen Koivusaaaren osayleiskaavasta. Kaavan valmistelussa Koivusaaren läpi kulkevaa Länsiväylää ja sen vaikutuksia on tarkasteltu moottoritienä. Kaavaselostuksessa todetaan, että Länsiväylä on jatkossakin moottoritie ja nopeusrajoitus säilyy ennallaan 80 kilometrinä tunnissa. Kaavassa on varauduttu 3 + 3 kaistaan sekä moottoritien edellyttämiin eritasoliittymiin.

Koivusaaresta tulisi kallis ja meluisa alue

Koivusaaren rakentaminen esitetyssä muodossa aiheuttaa peruuttamatonta haittaa alueen luonnolle ja merimaisemalle, toteaa Lauttasaari-Seura Helsingin kaupungille tekemässään muistutuksessa. Lisäksi kattamattoman Länsiväylän halkaisema Koivusaaren alue on saasteinen ja meluisa. Vuosia jatkuvat, massiiviset maantäytöt aiheuttavat kohtuutonta haittaa Lauttasaaren asukkaille.