Seura haluaa säilyttää saaren vehreyden yleiskaavassa

Lauttasaarelaiset haluavat säilyttää saaren vehreän ja merellisen ominaisluonteen. Alueella on vahva kansalaismielipide saaren viheralueiden säilyttämiseksi ja merentäyttöjä vastaan. Tämä ilmeni muun muassa Lauttasaari-Seuran syksyllä 2015 tekemästä asukaskyselystä. Lisäksi yli 5 000 henkilöä on allekirjoittanut adressin Lauttasaaren vehreyden ja omaleimaisuuden puolesta.

Seura esitti tekemässään muistutuksessa muun muassa seuraavia muutoksia yleiskaavaan:

  • Rakentamisen tehokkuutta ja laajuutta Lauttasaaressa vähennetään niin, että alueen merellinen ja vehreä ominaisluonne säilyy.
  • Luovutaan Länsiväylän bulevardisoinnista tämän yleiskaavan aikana. Bulevardisoinnin vaikutuksia tulee selvittää huomattavasti nykyistä tarkemmin asumisterveyden, liikenteen, ekologian ja talouden näkökulmasta.
  • Luovutaan Lauttasaaren pohjois- ja koillisosien merentäytöistä ja säilytetään rantaviiva nykyisellään. Nykyinen saarta ympäröivä rantaraitti tulee säilyttää luonnontilaisessa ympäristössä.
  • Kaavakartan suurpiirteisestä ja tulkinnanvaraisesta esitystavasta johtuen on mahdollista, että viheralueet Lauttasaaressa kaventuvat tai kuroutuvat umpeen. Viher- ja virkistysalueet tulee merkitä kaavakarttaan selkeästi, eikä niitä saa haudata hehtaarin suuruisten karttapikselien alle.
  • Lauttasaaressa yleiskaavakarttaan on merkittävä viher- ja virkistysalueiksi Kotkavuori, Laukkaniemen puisto, Lemissaari, Nackapuisto, Koirakivenniemi, Länsiulapannimestä Myllykalliolle menevä vihersormi, Myllykalliolta Nackapuiston kautta Katajaharjun pohjoiskärkeen menevä vihersormi.
    Muutosehdotukset käyvät ilmi oheisesta kartasta.
  • Vasta kunnostettu Lauttasaaren liikuntapuisto (ns. Pyrkän kenttä) tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja nykyisessä laajuudessa (jalkapallo, yleisurheilu, tennis, skeittaus, luistelu). Kenttä on erittäin tärkeä paikallisesti ja merkittävä myös koko eteläisen Helsingin juniorijalkapalloilulle.
  • Melkin saari tulee merkitä kokonaisuudessaan virkistys- ja viheralueeksi. Mikäli Melkin rakentamista jossakin vaiheessa suunnitellaan, on sitä ennen tehtävä perusteelliset selvitykset. Sinne suuntautuva liikennekään ei saa haitata arvokkaita luontoalueita.
  • Helsingin luontotietojärjestelmästä ilmenevät arvokkaat luontokohteet tulee rauhoittaa rakentamiselta ja lisätä nämä kohteet Kaupunkiluonto-teemakarttaan.

Lue seuran muistutus kokonaisuudessaan PDF-tiedostona tästä


muistutuskarttalis