Koivusaaresta tehtiin valitus

Lauttasaari-Seura on tehnyt kunnallisvalituksen Koivusaaaren osayleiskaavasta. Kaavan valmistelussa Koivusaaren läpi kulkevaa Länsiväylää ja sen vaikutuksia on tarkasteltu moottoritienä. Kaavaselostuksessa todetaan, että Länsiväylä on jatkossakin moottoritie ja nopeusrajoitus säilyy ennallaan 80 kilometrinä tunnissa. Kaavassa on varauduttu 3 + 3 kaistaan sekä moottoritien edellyttämiin eritasoliittymiin.

Kaupunginhallitus kuitenkin totesi, että alueen asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet Länsiväylän muuttamiseksi kaduksi ja siitä aiheutuvat kustannukset ja velvoitteet.

Kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä Koivusaaren osayleiskaava perustuu kaupunginhallituksen päätösehdotukseen. Päätösehdotuksen sisältö on osa päätöstä. Siten kaupunginhallituksen päätöksessä oleva lausuma on osa hyväksyttyä osayleiskaavaa.

Seura totea, että Länsiväylän muuttaminen kaduksi poikkeaa oleellisesti osayleiskaavan moottoritiestä. ”Sillä, kulkeeko Koivusaaren läpi moottoritie tai tavallinen katu, on erittäin oleellinen merkitys kaavan sisällölle, vaikutuksille ja kustannuksille.”

Seura korostaa, että katuvaihtoehtoa ei ole selvitty maanrakennuslain mukaisesti eikä siitä ole tiedotettu lain vaatimalla tavalla osayleiskaavan laatimisen yhteydessä.