Lauttasaari-Seura arvostelee yleiskaavaa

 Lauttasaari-seuran kanta yleiskaavaan

1. Yleiskaavakartta tulee piirtää uudestaan selkeästi siten, että siinä on esitetty yksiselitteiset aluerajat, pohjakartta nykytilanteesta ja liittyminen ympäröiviin kuntiin. Myös viherkäytävien tulee olla selvästi merkitty varsinkin ranta-alueilla. Nykyinen isoilla pikseleillä toteutettu kartta on ylimalkainen ja vaikeaselkoinen. Näin se heikentää asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kaavoitukseen.

2. Kaikki uudet rakentamismerkinnät tulee poistaa Länsiväylän ympäriltä Lahnalahdentieltä itään sekä Lauttasaaren liikuntapuiston kohdalta (ns. Pyrkän kenttä). Länsiväylän ympäristö tällä kohtaa tulee merkitä vihervyöhykkeeksi nykyistä asutusta ja venekerhoaluetta lukuun ottamatta. Kotkavuoren alue tulee merkitä viheralueeksi. Kaavassa tulee näkyä viherkäytävät rannoilla sekä Myllykallion ja Länsiulapanniemen puiston välillä.

3. Koivusaari tulee merkitä selvitysalueeksi, koska kaupunginvaltuusto (päätös 14.1.2015) toi esiin selvityksen siitä, voidaanko Länsiväylä muuttaa kaupunkibulevardiksi.

4. Rakentamistehokkuuksia tulee alentaa kaikkialla Lauttasaaressa paitsi aivan metroasemien vieressä. Tiirasaarentien ja Hakolahdentien ympärillä oleva miljöö tulee säilyttää nykyisenlaisena väljänä alueena (merkinnällä A 4). Isokaaren alkupään kaavamerkintä tulee olla sellainen, että arkkitehti Else Aropaltion suunnitteleman alueen luonne säilyy.

5. Vattuniemeen ehdotettu toimitila-alue on kannatettava. Kuitenkin kaupungin omistaman toimitila-alueen tehokkuutta Vattuniemenkadun ja Veneentekijäntien välissä tulee rajoittaa siten, että alueelle sallitaan vain kaksikerroksinen rakentaminen.

6. Pysyvien päiväkoti- ja koulutilojen vajaus tulee ratkaista yleiskaavaprosessin aikana eikä uutta asutusta tule esittää ennen kuin tämä ongelma on ratkaistu. Jos muita alueita ei löydy, tulee päiväkoti- ja koulutiloille tehdä varaus kohdassa 5 mainitulle alueelle.

7. Melkin saaren rakentamisen vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty. Se tulee merkitä virkistysalueeksi. Espoon ulkoilusaarten tavoin myös Helsinki tarvitsee käytettävissä olevat lähisaaret virkistysalueiksi, joille tulee järjestää yleiset veneyhteydet.

8. Yleiskaavan jatkosuunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä lauttasaarelaisten ja Lauttasaari-Seuran kanssa.

Seuran lausunto on annettu helmikuussa 2015. Lue täydellinen lausunto perusteluineen tästä

 

yleiskaavakuva

Lauttasaari-Seura moittii yleiskaavasuunnitelmassa käytettyä pikselikarttaa epäselväksi.
Käyttämällä pikselikarttaa vaikeutetaan asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kaavoitukseen.

Katso esitetty yleiskaavasuunnitelma täällä