Seuran muistutus katusuunnitelmasta

Lauttasaari-Seura esittää muistutuksessaan, että sillan katusuunnitelma tulisi toteuttaa 2 + 2 ajokaistaisena. Tarvittavat parannukset voitaisiin tehdä ilman kaistamuutoksiakin. Liikennesuunnitelma johtaa ongelmiin Lauttasaarentien alkupäässä. Seuran kanta kokonaisuudessaan löytyy tästä Lauttasaari-Seuran_muistutus__Lauttasaaren_sillan_katusuunnitelmasta_23102018.pdf

Seura haluaa säilyttää saaren vehreyden yleiskaavassa

Lauttasaaren liian voimakas tiivistäminen aiheuttaisi vakavaa haittaa saaren viheralueille ja meriluonnolle, toteaa Lauttasaari-Seura yleiskaavasta tekemässään muistutuksessa (tammikuu 2016). Voimakas ja nopea rakentaminen myös pahentaisi saaren jo ennestään vaikeaa julkisten palvelujen vajetta.

Kaistojen vähentäminen lisäisi ruuhkia

Lauttasaari-Seuran mielesta sillan katusuunnitelma tulee toteuttaa vaihtoehto 1:n mukaisesti siten, että sillalla säilyy 2+2 autokaistaa. Olennainen parannus suunnitelmassa turvallisuuden parantamiseksi nykyiseen verrattuna on se, että pyörätie ja jalankulkuväylä eriytetään toisistaan.

Lue Seuran kommentit tästä Lauttasaari-Seura_sillan_suunnitelmista_28082018.pdf

Saaren vehreys turvattava kaavoituksessa

Lauttasaari-Seura on erittäin huolissaan saarelle suunnitellusta massiivisesta rakentamisesta, joka tuhoaisi saaren pohjoisen alueen viherluonnon ja rantamaiseman. Yleiskaavan ja muiden kaavoitusratkaisujen myötä saaren asukasmäärä kasvaisi vuoteen 2050 mennessä 60–70 prosenttia. Keskimäärin kasvuvauhti olisi Helsingissä 40 prosenttia, ja vanhoissa kaupunginosissa sen alle. Lauttasaari on suunnitelmissa selkeä ja outo poikkeus.

Tilapäiset tilat korvattava pysyvillä

 

Lauttasaari-Seuran mielestä uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen on saaren asukasmäärän kasvaessa ensiarvoisen tärkeätä ja siksi kirjaston tontin asemakaavan muuttaminen on perusteltua. Asemakaavaa suunniteltaessa Seuran mielestä tulee ehdottomasti ottaa huomioon alueen eheä kaupunkikuva ja säilyttää Tallbergin Puistotien ja Pajalahden puistoalueen yhtenäisyys, joilla on suuri kulttuurihistoriallinen merkitys.

Seuran mielipide kirjastotontin kaavamuutuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kokonaisuudessaan tässä Lauttasaari-Seuran_mielipide_kirjastotontin_OAS.pdf

Jarrua Lohiapajanlahden kaavoitukseen

Lauttasaari-Seuran mielestä Lohiapajanlahdelle ei tule suunnitella uuutta rakentamista ennen kuin saaren päivähoito- ja koulutilat on saatu kuntoon. Sen jälkeenkin rakentaminen Lohiapajanlahdella tulisi toteuttaa pienemmässä mittakaavassa, ranta-alueita täyttämättä. Seura lähetti asiasta mielipiteensä kaupungille.

Vattuniemeen kokonaissuunitelma ennen Lohiapajanlahden rakentamista

"Lohiapajanlahden alueen rakentamisesta tulee pidättäytyä kunnes Vattuniemen rakentamisesta on tehty kokonaissuunnitelma ja Lauttasaareen on kaavoitettu riittävät päiväkoti- ja koulutilat." Näin vaatii Lauttasaari-Seura kaupunkisuunnitteluvirastolle tekemässään muistutuksessa.

Seura toteaa, että Jätkäsaaren massiiviset merentäytöt ovat merkittävästi heikentäneet veden laatua Lohiapajanlahdella. "Nyt suunnitellut merentäytöt ja uudet isot aallonmurtajat vähentäisivät virtauksia ja heikentäisivät veden laatua entisestään. Suunniteltuja lisätäyttöjä ei voi hyväksyä", Seura korostaa.

Lue seuran muistutus kokonaan oheisesta PDF-tiedostosta.

Lauttasaarentien bussiterminaali ja turvallisuusriskit

Lauttasaarentie 25:n tontille on suunnitteilla yhdistetty asuintalo ja sen alla sijaitseva bussiterminaali. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt suunnitelman. Lauttasaari-Seura on tehnyt hankkeesta muistutuksen, jossa kiinnitetään huomiota muun muassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalliseen liikkumiseen alueella.

Koivusaaren kaavoitukseen tarvitaan aikalisä

Lauttasaari-Seura on ottanut kantaa Koivusaaren asemakaavaluonnokseen. “Esitetyssä muodossa suunnitelmat tuhoaisivat saaristomaisemaa ja meriluontoa täysin 22 hehtaarin alueelta”, Lauttasaari-Seura toteaa kannanotossaan.

Koivusaaren kaavoitukseen vaikuttaa oleellisesti yleiskaavatasolla päätettävä ratkaisu siitä, onko Länsiväylä jatkossa moottoritie vai kaupunkibulevardi. “Asemakaavan valmistelua ei ole järkevä jatkaa ennen kuin saadaan lainvoimainen ratkaisu Länsiväylän luonteesta. Nyt suunniteltujen moottoritieliittymien rakentaminen ja myöhempi mahdollinen purkaminen on suurta verorahojen tuhlausta”, Seura toteaa.

Seuran mielestä alueen liikennejärjestelyt on mietittävä uudestaan Länsiväylän tilanteen selkiydyttyä uudestaan. Koivusaareen suunnitellut autoilun ja pyöräilyn järjestelyt ovat Seuran mielestä monimutkaiset ja sekavat.

Seura korostaa myös, että Koivusaaren rakentaminen ei saa kuormittaa Lauttasaaren jo ennestään ylikuormitettuja päivähoito- ja koulupalveluita.

Lue Seuran kannanotto kokonaisuudessaan tästä PDF-tiedostosta

Lauttasaarta uhkaa massiivinen tiivistäminen

Lauttasaari-Seura on huolissaan alueen massiivisista tiivistyssuunnitelmista. Helsingin uusi yleiskaava antaisi mahdollisuuden rakentaa saarelle asuntoja jopa 18 000 uudelle asukkaalle. Seura on kääntynyt asiassa kaikkien kaupunginvaltuustoryhmien puoleen.