Kierrätyskenttä valtamassa veneiden talvisäilytyspaikat

Talvisäilytys NJK

Helsinki on käynnistämässä Koivusaaren rakentamisen. Se hakenut vesi- ja ympäristölupia merialueen ruoppaamiseen ja täyttämiseen sekä ruoppausmassojen läjittämiseen mereen ja ranta-rakenteiden toteuttamiseen. Luvista voi jättää mielipiteitä 10.4.2019 saakka etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle.

Kaupunki hakee myös lupaa hyödyntää merialeen täytössä jätemateriaaleja sekä perustaa maamassojen ja louheen käsittely- ja varastointiasema Koivusaareen. Kierrätysalueeksi nimetty suunnitelma on uusi. Meritäytöt perustuvat Koivusaaren uuden asuin- ja työpaikka-alueen kaavoitukseen, vaikkakaan alueella ei ole vielä voimassa olevaa asemaakaavaa.

Ruopattavan alueen laajuus on noin 23 ha. Ruoppaus- ja täyttöalueet ovat Koivusaaren pohjois-, itä- ja länsipuolisilla merialueilla. Työnaikaiset yhteydet hoidetaan Länsiväylän väliaikaisten liittymien kautta ja Koivusaaren tulevan asemakaavan mukaisten katuyhteyksien kautta.

Koivusaareen perustettavalla kierrätyskentällä välivarastoitaisiin ja käsiteltäisiin ruoppausmassojen lisäksi myös kaupungin työmailta kaivettavia tai purettavia maa-aineksia, sedimenttejä ja mineraalisia purkujätteitä kuten betonia, tiiltä, asfalttia, haitta-ainepitoisia sedimenttejä.

Yli kahden jalkapallokentän kokonainen kierrätyskenttä sijoittuu Koivusaaren keskiosaan, missä on Koivusaaren venekerhon ja NJK:n veneiden talvisäilytyspaikka. Alueelle voitaisiin ottaa vuosittain vastaan 280 000 m3 erilaisia massoja. Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että kohteeseen tulee louhetta tai muuta maata noin 70 autolastillista päivässä ja alueelle muodostuu vähitellen lähes kolmen eduskuntatalon kokoinen maamassakasa. Sen suurin korkeus olisi keskialueella 5 metriä ja reuna-alueilla 1 metri.

Massojen käsittelyä (seulonta ja välppäys) ja esim. betonin murskausta, pulverointia tehtäisiin vain arkisin klo 7:00–22:00. Louhetta voitaisiin kuitenkin vastaanottaa lupahakemuksen mukaan myös yöaikaan ja viikonloppuisin. Kun toimintaa vertaa Jätkäsaaren mrentäyttöihin, ymmärtää, millaisia pöly- ja meluhaittoja ja veden laadun heikkenemistä toiminnasta syntyy.

Helsinki haluaa, että massojen varastointi ja käsittely sekä ruoppaus- ja täyttötöiden valmistelevat toimenpiteet voidaan aloittaa jo ennen kuin vesi- ja ympäristöluvat tulevat lainvoimaiseksi. Aikatauluksi on suunniteltu jo ensi vuotta ja ne jatkuisivat siihen saakka, kunnes Koivusaari on rakennettu valmiiksi, kaupungin arvion mukaan 2030 luvulle saakka.

Nyt linjataan ehdot tulevan kymmenen vuoden toiminnalle. Siksi on aika perehtyä lupahakemuksiin ja lausua mielipiteet.

Lupahakemukset ovat nähtävillä 11.3. – 10.4.2019 aluehallintovirasto lupa-tietopalvelussa, osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/ . Löydät hakemukset siellä rajaamalla haku -kohtaan tiedoksi annetut ja kunta -kohtaa Helsinki.

Lauttasaari-Seuran kaavoitu-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä perehtyy aineistoon ja tulee kertomaan asiasta lisää ainakin Lauttasaari-lehdessä.

Kierrätyskenttää koskeva kuulutus on tässä  Kuulutus__kierrätyskenttä.pdf ja ruoppausta ja täyttöjä koskeva kuulutus on tässä Kuulutus_Koivusaari_ruoppaukset_ja_merentäyttö.pdf

Kierrätuskentän sijainti ja koko on on piirretty lupahakemukseen punaisella Koivusaaren ilmakuvaan. Se on veneiden talvisäilytyspaikka.

kierrätyskentän sijoittuminen

Ruoppas- ja meritäyttöalueet ilmevät alla olevista kuvista punaisella katkoviivalla. Niistä toiseen on merkitty myös lähellä olevat tärkeät linnustoalueet ja toiseen tärkeät lepakkoalueet. Kuvat ovat kuvakaappauksia vesilupahakemuksesta.

Ruoppausalue ja tärkeät lintualueet

 Ruoppausalue ja tärkeät lepakkoalueet

 

 

Henkka on vuoden lauttasaarelainen

Kasvot_-_Henkka_1.jpg

 

Henrik ”Henkka” Wilenius on vuoden lauttasaarelainen 2018. Lauttasaari-Seura katsoi Wileniuksen täyttävät kaikki kriteerit, joita tittelin kantajalta kaivataan. 82-vuotias Wilenius on asunut saarella lähes koko ikänsä ja on erittäin kiinnostunut kotisaarensa asioista, minkä ansiosta hän on kävelevä Lauttasaaren historiakirja. Lauttasaaren senioritalossa asuva Wilenius on senioritalon puuhapete, joka järjestää asukkaille kaikenlaista toimintaa oopperasta ja tanssi-illoista makkaranpaistoon ja pitsapäiviin ja on näin sekä auttanut ihmisiä yksinäisyydessä että tuonut heitä yhteen. Laajemmalle yleisölle hän on tullut tunnetuksi Sohvaperunat-ohjelmasta, jossa hän on ollut mukana useamman vuoden. Wilenius pokkasi tunnustuksen itsenäisy

 

Lauttasaari-Seuran joulutervehdys

LS lehdestä joulukortti

  Hyvää Joulua kaikille saarelaisille!

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus lautakunnassa

robotti

Lauttasaaren terveysasema kohtalo kytkeytyy sosiaali- ja terveyslautakunnassa olevaan asiaan. Lautakunta antaa lausunnon keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta, joka mahdollistaa Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen paikalle rakennettavasta uudisrakennuksesta.

Asia jäi 18.12.2018 pöydälle ja lausuntoa käsitellään uudestaan tammkuussa 2019.

Ehdotuksen mukaan keskustan alueella tarvitaan monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on keskittää uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen nyt hajallaan sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lauttasaari-Seuran SOTE-työryhmä toteaa, että hankesuunnitelma mennee tammikuussa kaupunginhallitukseen ja hanke on etenemässä vuonna 2014 tehdyn päätöksen perusteella. Keskustan terveys-ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaisi asiakirjojen mukaan 2020. Aikaisempien asiakirjojen mukaan tämä tarkoittaa Lauttasaaren terveysaseman lakkauttamista. Uuden keskuksen tarvesuunnitelman mukaan Kamppiin voisi laskennallisesti sijoittua 3-4 terveysaseman palvelut ja Lauttasaari on yksi kuudesta tarkastelussa olevasta. 

Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten sosiaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat laboratorio ja kuvantamispalvelut.

Apulaispormestari Sanna Vesikansa totesi Lauttasaari-Seuralle, että ei ole tehty tehty päätöksiä, mitkä terveysasemat tullaan lakkauttamaan, jos hankesuunnitelma hyväksytään.  "Mielestäni on selvää, ettei tässä yhteydessä vielä päätetä lakkautettavista toimipisteistä, koska hallituksen ajaman sote-uudistuksen kohtalo on vielä täysin auki eikä tässä vaiheessa voida tehdä sitovia linjauksia näin monen vuoden päähän muutenkaan. Tämähän edellyttää myös kaavamuutosta."  

Lautakunnan aineistot https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Sote_2018-12-18_Sotelk_23_El

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Lauttasaaressa

Suomen lippu

 

Juhlistetaan yhdessä itsenäisyyspäivää

10.30 Kunnianosoitus sankarihaudoilla

11.00 Kaksikielinen sanajumalanpalvelus Lauttasaaren kirkossa

16.00 Itsenäisyyspäivän juhla Lauttasaaren kirkossa

Katso ohjelma tästä.

Ehdota vuoden 2018 lauttasaarelaista!

Vuoden lauttasaarelaiseksi valitaan henkilö, joka aktiivisella toiminnallaan on vaikuttanut positiivisesti Lauttasaaren ja lauttasaarelaisten elämään. Haemme ihmistä, joka toiminnallaan on esimerkiksi lisännyt yhteisöllisyyttä saarella, toiminut epäkohtien poistamiseksi tai muutoin edistänyt viihtyisyyttä ja hyvinvointia saarellamme. Valittavan tulee ensisijaisesti asua saarella, mutta se ei ole ehdoton vaatimus.

Saarelaisia pyydetään ehdottamaan sopivaksi katsomiaan henkilöitä. Ehdotuksessa tulee olla vakuuttava perustelu ja kuvaus siitä, miten ko. henkilö on toiminut. Valinnan tekee Lauttasaari-Seuran hallitus. Valintaperusteena ei ole ehdokkaan saama kannatusten määrä. Valittu henkilö ei voi olla Seuran työntekijä eikä sen hallituksen tai työryhmien jäsen.

Vuoden lauttasaarelainen julkistetaan perinteisessä Lauttasaaren Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2018. Ehdotukset tulee lähettää tiistaihin 6.11. klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen seura @ lauttasaari.fi tai postitse osoitteeseen Kauppaneuvoksentie 18, 00200 Helsinki.

Kerro mielipiteesi SOTE-palvelujen saatavuudesta

Lauttasaaren metroasema kyltti

Saarelaisten mielipiteet SOTE-palvelujen saavutettavuudesta  kartoitetaan 1-15.11.2018

Oletko kiinnostunut oman alueesi terveys- ja sosiaalipalveluista? Vastaa linkistä aukeavaan Lauttasaari-Seuran soteryhmän kyselyyn kännykälläsi tai tietokoneellasi taikka käy vastaamassa terveysasemalla, apteekissa tai kirjastossa paperiseen kyselyyn 15.11.2018 mennessä.

Työryhmä on huolestunut Helsingin kaupungin sotepalveluiden keskittämisestä. Terveysasemat ovat lakkautuslistalla, myös Lauttasaaren terveysasema. Palvelut halutaan viedä läheltä kaupunkilaisia pitkien matkojen päähän, minne kaikkien on matkustettava parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä ei ole ihmisystävällistä, yhteisöllistä eikä ilmastotavoitteiden mukaista. Sotepalvelujen sijainti on erityisen merkittävä heille, jotka käyttävät pelkästään julkisia terveyspalveluita. Heidän joukossaan on paljon sellaisia ihmisiä, joille pitkät matkat ovat erityisen hankalia.

Anna hetki ajastasi ja kerro kantasi sotepalveluiden saavutettavuudesta.

Kyselyn tulokset kerrotaan Lauttasaari-lehdessä. Seuran sotetyöryhmä käyttää tuloksia vaikuttamistyössään ja vie saarelaisten mielipiteen Helsingin päättäjille. 

Linkki kyselyyn: http://www.tutkimustie.fi/lauttasaari/

Lauttasaari-Seuran sote-ryhmä

Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa

liikenne autoja

Lauttasaaren sillan peruskorjaus alkaa ensi vuonna. Sen yhteydessä kaupunki haluaa muuttaa myös liikennejärjestelyjä. Siltaa kehitään paremmin jalankululle ja pyöräilylle soveltuvaksi. Yksi ajokaista poistettaisiin. Toinen jalkakäytävistä levennettäisiin 4 metriin, jotta mm. onkijoille tulisi paremmin tilaa. Pyörätiet ja jalkakäytävät muutettaisiin tasoerotelluiksi. Ajoradan väliin jäisi 0,8 m tyhjää lumitilaa.

Muutoksia tulisi myös sillan viereisiin risteysalueisiin. Hankkeen katu- ja liikennesuunnitelma ovat tulossa kaupunkiypäristölautakuntaan marraskuussa. Asukkaille suunnitelmia esitellään 11.10.2018 klo 17 Myllykallion ala-asteella.

Lauttasaari-Seura on huolissaan siitä, että suunnitelmissa ei oteta huomioon saaren asukasmäärän kasvua ja että suunnitelma ruuhkauttaa saaren liikennettä. Seura on avannut adressin Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa. Sen voi allekirjoittaa 5.11. saakka tästä

https://www.adressit.com/turvataan_sujuva_liikenne_lauttasaaressa?a=2

Katusuunnitelma kokonaan tässä 30921_Katusuunnitelmaselostus.pdf

Adressi: Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa

Lauttasaari on tällä hetkellä Helsingin nopeimmin kasvava kaupunginosa. Vattuniemen tiivistäminen, Koivusaaren rakentaminen ja uusi yleiskaava saattavat nostaa saaren väkilukua jopa 70 prosenttia nykyisestä. Rajun väestökasvun seurauksena autojen määrä lisääntyy vääjäämättä.

Liikenteen toinen pääväylä Lauttasaaren ja kaupungin keskustan välillä on Lauttasaaren silta, joka peruskorjataan ensi vuonna. Korjauksen yhteydessä Helsingin kaupunki aikoo poistaa sillalta keskustan suuntaan menevän toisen autokaistan. Muutoksia suunnitellaan myös Lauttasaarentien alkupäähän.

Yhdenkin autokaistan poistaminen saattaa johtaa autoliikenteen täydelliseen puuroutumiseen Lauttasaarentiellä, sen risteysalueilla ja Lauttasaaren sillalla. Muutos hankaloittaisi etenkin Vattuniemestä tulevaa liikennettä, sillä saarelta viedään hoitopaikkojen puuttuessa paljon lapsia muualle hoitoon.

Liikenneonnettomuudet Länsiväylällä, Koivusaaren ja Ruoholahden välillä, moninkertaistavat autojen määrän Lauttasaarentiellä ja Lauttasaaren sillalla. Pahimmillaan liikenne seisoisi täysin, jolloin pelastusajoneuvojen pääsy saarelle, jossa asuu jo nyt yli 24000 asukasta, hidastuisi kohtalokkaasti.

Lauttasaaresta poistettiin jo suorat bussilinjat keskustaan. Nyt liikennettä hidastettaisiin lisää. Niin ei saa tapahtua. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Lauttasaaressa turvataan sujuva auto- pyörä- ja jalankulkuliikenne siten, että Lauttasaarentien alkupään ja Lauttasaaren sillan autokaistojen nykyinen määrä säilyy.

 

 

Lauttasaari-lehti 50 vuotta – matka jatkuu!

Lauttasaari-lehti täyttää 50 vuotta. Kutsumme lukijamme syntymäpäiväkahveille Punaiselle Huvilalle keskiviikkona 26. syyskuuta. Kahvit ja mehut nisuineen on katettu kello 15–18 kolmellesadalle ensimmäiselle pihan juhlatelttaan.

Jaamme myös 300 kappaletta Lauttasaari-lehden historian ensimmäistä numeroa, josta olemme ottaneet näköispainoksen. 16. joulukuuta 1968 ilmestynyt numero on vinkeä aikaloikka Kauko Mustosen perustaman lehden alkupamaukseen ja samalla nostalginen näkökulma 50 vuoden takaiseen Lauttasaareen, sen palveluihin ja puheenaiheisiin.

Tilaisuudessa näytetään keskeytyksettä 1960-luvun loppupuolella koostettua, Lauttasaaren Säätiön tuottamaa dokumenttifilmiä Lauttasaaren historiasta. Ohi kiitävät saaremme hohdokkaat rannat sekä monet jo uudisrakentamisen alle jääneet näkymät ja rakennukset. Dokumentti sisältää paljon myös värifilmiä. Nähtävää riittää myös vanhojen Lauttasaari-lehtien sivuissa, joista on koottu näyttely Punaiseen Huvilaan ja piharakennukseen.

Syntymäpäiväkahveilta löydät tietysti juttuidealaatikon sekä Lauttasaari-lehden tämän päivän tekijät. 

Olet lämpimästi tervetullut!

Punainen Huvila, Kauppaneuvoksentie 18.

 

Katujuhlassa yleisöennätys - lauttateema vaakunaan

IMG 5584

Lauttasaaren Katujuhla veti Tallbergin Puistotielle ennätysmäärän yleisöä. Järjestäjien arvion mukaan tapahtumassa runsaati oli yli 6000 kävijää. Mukana oli ihmisiä vauvasta vaariin ja koko perheen juhla onnistui yli odotusten.

Lämmin kiitos kaikille tilaisuuden onnistumiseen eri tavoin osallistuneille!

 

Katujuhlassa julkistettiin Lauttasaari-vaakunaäänestyksen tulos. Voittaja on lautta-teema. Se sai toisella kierroksella 67 % annetuista äänistä. Toisella kierroksella annettiin 495 ääntä.

viimeistelty lauttavaakuna sp

 

Alakategoriat