Seura ottaa kantaa

01.11.2018

Seuran muistutus katusuunnitelmasta

Lauttasaari-Seura esittää muistutuksessaan, että sillan katusuunnitelma tulisi toteuttaa 2 + 2 ajokaistaisena. Tarvittavat parannukset voitaisiin tehdä ilman kaistamuutoksiakin. Liikennesuunnitelma johtaa ongelmiin Lauttasaarentien alkupäässä. Seuran kanta kokonaisuudessaan löytyy tästä  Lauttasaari-Seuran_muistutus__Lauttasaaren_sillan_katusuunnitelmasta_23102018.pdf

30.08.2018

Kaistojen vähentäminen lisäisi ruuhkia

Lauttasaari-Seuran mielesta sillan katusuunnitelma tulee toteuttaa vaihtoehto 1:n mukaisesti siten, että sillalla säilyy 2+2 autokaistaa. Olennainen parannus suunnitelmassa turvallisuuden parantamiseksi nykyiseen verrattuna on se, että pyörätie ja jalankulkuväylä eriytetään toisistaan. Lue Seuran kommentit tästä Lauttasaari-Seura_sillan_suunnitelmista_28082018.pdf . 

30.06.2017

Tilapäiset tilat korvattava pysyvillä

  Lauttasaari-Seuran mielestä uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen on saaren asukasmäärän kasvaessa ensiarvoisen tärkeätä ja siksi kirjaston tontin asemakaavan muuttaminen on perusteltua. Asemakaavaa suunniteltaessa Seuran mielestä tulee ehdottomasti ottaa huomioon alueen eheä kaupunkikuva ja säilyttää Tallbergin Puistotien ja Pajalahden puistoalueen yhtenäisyys, joilla on suuri kulttuurihistoriallinen merkitys. Seuran mielipide kirjastotontin kaavamuutuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kokonaisuudessaan tässä  Lauttasaari-Seuran_mielipide_kirjastotontin_OAS.pdf

23.05.2016

Vattuniemeen kokonaissuunitelma ennen Lohiapajanlahden rakentamista

"Lohiapajanlahden alueen rakentamisesta tulee pidättäytyä kunnes Vattuniemen rakentamisesta on tehty kokonaissuunnitelma ja Lauttasaareen on kaavoitettu riittävät päiväkoti- ja koulutilat." Näin vaatii Lauttasaari-Seura kaupunkisuunnitteluvirastolle tekemässään muistutuksessa. Seura toteaa, että Jätkäsaaren massiiviset merentäytöt ovat merkittävästi heikentäneet veden laatua Lohiapajanlahdella. "Nyt suunnitellut merentäytöt ja uudet isot aallonmurtajat vähentäisivät virtauksia ja heikentäisivät veden laatua entisestään. Suunniteltuja lisätäyttöjä ei voi hyväksyä", Seura korostaa. Lue seuran muistutus kokonaan oheisesta PDF-tiedostosta .