Seura ottaa kantaa

30.08.2018

Kaistojen vähentäminen lisäisi ruuhkia

Lauttasaari-Seuran mielesta sillan katusuunnitelma tulee toteuttaa vaihtoehto 1:n mukaisesti siten, että sillalla säilyy 2+2 autokaistaa. Olennainen parannus suunnitelmassa turvallisuuden parantamiseksi nykyiseen verrattuna on se, että pyörätie ja jalankulkuväylä eriytetään toisistaan. Lue Seuran kommentit tästä Lauttasaari-Seura_sillan_suunnitelmista_28082018.pdf . 

30.06.2017

Tilapäiset tilat korvattava pysyvillä

  Lauttasaari-Seuran mielestä uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen on saaren asukasmäärän kasvaessa ensiarvoisen tärkeätä ja siksi kirjaston tontin asemakaavan muuttaminen on perusteltua. Asemakaavaa suunniteltaessa Seuran mielestä tulee ehdottomasti ottaa huomioon alueen eheä kaupunkikuva ja säilyttää Tallbergin Puistotien ja Pajalahden puistoalueen yhtenäisyys, joilla on suuri kulttuurihistoriallinen merkitys. Seuran mielipide kirjastotontin kaavamuutuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kokonaisuudessaan tässä  Lauttasaari-Seuran_mielipide_kirjastotontin_OAS.pdf

23.05.2016

Vattuniemeen kokonaissuunitelma ennen Lohiapajanlahden rakentamista

"Lohiapajanlahden alueen rakentamisesta tulee pidättäytyä kunnes Vattuniemen rakentamisesta on tehty kokonaissuunnitelma ja Lauttasaareen on kaavoitettu riittävät päiväkoti- ja koulutilat." Näin vaatii Lauttasaari-Seura kaupunkisuunnitteluvirastolle tekemässään muistutuksessa. Seura toteaa, että Jätkäsaaren massiiviset merentäytöt ovat merkittävästi heikentäneet veden laatua Lohiapajanlahdella. "Nyt suunnitellut merentäytöt ja uudet isot aallonmurtajat vähentäisivät virtauksia ja heikentäisivät veden laatua entisestään. Suunniteltuja lisätäyttöjä ei voi hyväksyä", Seura korostaa. Lue seuran muistutus kokonaan oheisesta PDF-tiedostosta .

12.06.2016

Koivusaaren kaavoitukseen tarvitaan aikalisä

Lauttasaari-Seura on ottanut kantaa Koivusaaren asemakaavaluonnokseen. “Esitetyssä muodossa suunnitelmat tuhoaisivat saaristomaisemaa ja meriluontoa täysin 22 hehtaarin alueelta”, Lauttasaari-Seura toteaa kannanotossaan. Koivusaaren kaavoitukseen vaikuttaa oleellisesti yleiskaavatasolla päätettävä ratkaisu siitä, onko Länsiväylä jatkossa moottoritie vai kaupunkibulevardi. “Asemakaavan valmistelua ei ole järkevä jatkaa ennen kuin saadaan lainvoimainen ratkaisu Länsiväylän luonteesta. Nyt suunniteltujen moottoritieliittymien rakentaminen ja myöhempi mahdollinen purkaminen on suurta verorahojen tuhlausta”, Seura toteaa. Seuran mielestä alueen liikennejärjestelyt on mietittävä uudestaan Länsiväylän tilanteen selkiydyttyä uudestaan. Koivusaareen suunnitellut autoilun ja pyöräilyn järjestelyt ovat Seuran mielestä monimutkaiset ja sekavat. Seura korostaa myös, että Koivusaaren rakentaminen ei saa kuormittaa Lauttasaaren jo ennestään ylikuormitettuja päivähoito- ja koulupalveluita. Lue Seuran kannanotto kokonaisuudessaan tästä PDF-tiedostosta