TERVETULOA LAUTTASAARI-SEURAN JÄSENILTAAN 28.2. KLO 18

Tervetuloa tutustumaan kaupunginosayhdistykseesi.

Järjestämme vapaamuotoisen jäsenillan, jossa esittelemme Seuran toimintaa, työryhmiä ja projekteja. Toivomme, että illan aikana syntyy keskustelua ja ideointia uusistakin toimintamuodoista ja että mahdollisesti saisimme sinusta uuden aktiivisen toimijan joukkoomme.

Paikalla hallituksen jäseniä ja työryhmien vetäjiä.

Tarjolla pientä iltapalaa.

AIKA 28.2. klo 18.00

PAIKKA Seuran toimisto, Pohjoiskaari 9B

ILMOITTAUTUMINEN viimeistään su 25.2. osoitteeseen seura@lauttasaari.fi.

Jos et pääse silloin paikalle, mutta olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, kerro sähköpostitse millainen toiminta sinua kiinnostaisi.

TERVETULOA!

ystävällisin terveisin

Lauttasaari-Seuran hallitus

psta

Leena Valtola/050 591 6466

Kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmä tapaa kaavoittajat

Koirapuistot

Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmän edustajat tapaavat 13.2. saaren kaavoituksesta vastaavia virkamiehiä. Tapaamisen jälkeen työryhmän kokouksessa käydään läpi mm yleiskaava-asiaa ja analysoidaan ryhmän tekemän liikennekyselyn tuloksia.

Ryhmän tammikuun kokouksessa käsiteltiin ryhmän vastuutehtävien jaon lisäksi mm. asukaspalautteiden tilannetta ja valmisteltiin liikennekyselyä. Seura antoi HSL:lle 7.1.2018 lausunnon liikennesuunnitelmasta. Ryhmä on ottanut kantaa myös koirapuistoasiassa.

Myllykallion koirapuisto on poistumassa lähitulevaisuudessa nykyisen puiston naapurustoon tulevien asuinrakennuksien tieltä. Seura on selvittänyt kaupungilta puiston tulevaisuutta. Kaupungilta saadun vastauksen perusteella Myllykallion puistoa korvaamaan olisi tulossa kaksi koira-aitausta. Toinen koira-aitauksista sijoitettaisiin Ruukinlahdenpuistoon ja toinen Lemissaareen.

Seuran haastatteleman Helsingin kaupungin maisema-arkkitehti Anu Lamminpään mukaan Ruukinlahdenpuiston koira-aitauksen rakentamiseen on varauduttu jo tämän vuoden syksystä alkaen, mutta koska Jätkäsaaren kuplahalli on tulossa kyseiseen puistoon ainakin viideksi vuodeksi, ei kaupungin mielestä molemmille toiminnoille ole tilaa. Näin ollen kaupunki on suunnitellut voisiko Lemissaareen tehdä metsäisen koirapuiston alueen toiseksi tai jopa kokonaan korvaamaan Ruukinlahdenpuiston aitauksen.

Lamminpään mukaan Veijarivuoren puiston koira-aitauksen peruskorjaukseen ei tällä hetkellä valitettavasti ole varattu rahaa.

Seuran mielipide

Seuran mielestä Lemissaareen ei koirapuistoa tulisi sijoittaa. Alue on Länsiväylän toisella puolella hyvin vaikeasti saavutettavissa, verrattuna Ruukinlahden puistoon sekä saaren asukasrakenteen sijoittumiseen. Lemissaaren lehtometsän kärsimisestä oltiin myös kaavaryhmässä huolestuneita.

Seuran mielestä Ruukinlahdenpuistoon mahtuisi hyvin sekä kuplahalli että koirapuisto. Nytkin monta vuotta osa kyseistä puistosta on ollut metrotyömaan alla.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunkibulevardimerkinnät

20170213 161309

Helsingin hallinto-oikeus (HHAO) on tänään antamallaan päätöksellä osittain kumonnut Helsingin yleiskaavan hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen. Kumoaminen koskee mm kaupunkibulevardeja ja tiettyjen viheralueiden kaavamerkintöjä.

Lauttasaari-Seura oli valittanut valtuuston päätöksestä koskien mm. Länsiväylää, Lauttasaaren pohjoisen alueen tiivistämistä, merentäyttöjä ja Melkin rakentamista. 
 
Lauttasaari-Seura on tyytyväinen siihen, että HHAO kumoaa kaupunkibulevardeja koskevat merkinnät ja tietyt kaavamerkinnät bulevardien välittömässä läheisyydessä. Päätös koskee myös Länsiväylää. Samoin seura on tyytyväinen siihen, että päätös Melkkiä koskien kumotaan ja näin ollen yleiskaava ei mahdollista Melkkiin suunniteltua rakentamista.
 
HHAO kumosi  myös joitakin viheralueita, kuten Keskuspuistoa koskevia kaavamerkintöjä. Lauttasaaren viheralueita koskevat kaikki valitukset hylättiin. Lauttasaari-Seura tulee myöhemmin päättämään valituksensa viemisestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen mm. saaren arvokkaiden luontokohteiden osalta.

 

Lauttasaari-Seuran jäsenyydellä saat myös konkreettisia etuja

Seuran jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 21 euroa vuodessa. Sillä tuet Seuran monipuolista toimintaa ja saat myös konkreettisia etuja saarelaisista yrityksistä. Tutustu jäsenetuihin täällä. Lauttasaari-Seuran jäseneksi voit liittyä täällä.

Miten metro muutti matka-aikaasi?

metrokyselyyn

Hyvä lauttasaarelainen, mielipidettäsi kaivataan! Kerro, miten metro muutti matka-aikaasi? Mitä parannuksia tarvitaan, jotta julkinen liikenne saarella saadaan toimivaksi? Vastaamalla oheiseen kyselyyn autat Lauttasaari-Seuran kaava-, ympäristö- ja liikennetyöryhmää selvittämään, kuinka vuoden vaihteessa muuttunut Lauttasaaren joukkoliikenne asukkaiden mielestä toimii. 

Seuran kaava-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä ajaa saarelaisten etuja kyseisiin teemoihin liittyen. Kyselyn tulokset ovat erittäin tärkeitä, jotta ryhmä pystyy ajamaan saarelaisten etuja parhaimmalla tavalla. Viimeisen vastauspäivämäärän jälkeen se kokoaa yhteen tulokset ja esittää niiden perusteella asukkaiden mielipiteet HSL:lle. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä!

Vastaa kyselyyn tästä linkistä: https://goo.gl/forms/KtBUtHW5d51GQ3L83

Uuden koulun asemakaava nähtävillä

Vattuniemenkatu 4
 
Lauttasaaren toisen alakoulun suunnittelu etenee. Asemakaavan muutoksella Vattuniemenkuja 4:n käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi koulua ja päiväkotia varten (YL). Tontilta on tarkoitus purkaa olemassa oleva vanha rakennus. Alueelle on suunniteltu neljäkerroksista uudisrakennusta, johon sijoittuisi koulu noin 600 oppilaalle ja päiväkoti reilulle 200 hoitolapselle.
 
Asemakaavaehdotus, sen selostus ja vuorovaikutusraportti nähtävillä 12.22018 saakka. Ne löytyvät tästä:

Svara på dagvårds- och skolenkäten

Drumsö Sällskapets arbetsgrupp för daghems- och skolfrågor har som mål att utveckla skolorna och daghemmen samt deras service för familjerna på Drumsö. Gruppen strävar efter att påverka det politiska beslutsfattandet genom att förmedla information och behov till stadens tjänstemän och kommunalpolitiker och genom samarbete med dem.

Gruppen vill göra Drumsöborna i högre grad medvetna om aktuella ärenden vad gäller daghem och skolor, till exempel situationen med antal daghemsplatser samt planeringen och byggandet av den nya finskspråkiga skolan på Drumsö. För att arbetsgruppen skall kunna representera aktörerna på Drumsö så bra som möjligt utreder den vilka de största utmaningarna är för områdets daghem och grundskolor och vilka frågor gruppen skall jobba för enligt de familjer på Drumsö som har och kommer att ha barn i daghem och skolor. Med hjälp av svaren kommer arbetsgruppen att dra upp sin verksamhets tyngdpunkter och påverkningsområden.

Svara på förfrågan senast söndagen den 28 januari 2018 via den här länken: https://goo.gl/forms/1jMZ3prjVQxeJqrC3

Vastaa päivähoito- ja koulukyselyyn

20160812 090625

Lauttasaari-Seuran päiväkoti- ja koulutyöryhmän tavoitteena on edistää lauttasaarelaisten koulujen ja päiväkotien sekä näitä palveluita käyttävien perheiden asioita. Ryhmä pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon välittämällä tietoa ja tarpeita kaupungin virastojen virkamiehille ja kunnallispoliitikoille sekä tekemällä yhteistyötä heidän kanssaan. Ryhmä haluaa myös edistää saarelaisten tietoisuutta päiväkoteihin ja kouluihin liittyvistä ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi päiväkotipaikkatilanteesta ja uuden alakoulun suunnittelusta ja rakentamisesta.

Jotta ryhmä edustaisi Lauttasaaren toimijoita mahdollisimman hyvin, se selvittää nykyisten ja tulevien päiväkotilaisten sekä koululaisten perheiltä, mitkä ovat tällä hetkellä tärkeimmät haasteet alueen päivähoidossa ja peruskouluissa ja mitä asioita ryhmän tulisi edistää. Vastauksien avulla työryhmä linjaa  toimintansa painopistealueet ja vaikuttamisen kohteet. 

Vastaa kyselyyn sunnuntaihin 28.1.2018 mennessä tästä linkistä: 

https://goo.gl/forms/CKz3Kfdgb9oXBYQM2

Silja Lindblad on vuoden lauttasaarelainen 2017

IMG 6266

Silja Lindblad on vuoden lauttasaarelainen 2017. Lauttasaari-Seura antoi antoi tunnutuksen Lindbladin saarelle tuomasta Reko-lähiruokarenkaasta. Reko tuo pientuottajien tuotteita suoraan ihmisille ilman suurien kauppojen välikäsiä. Valikoimissa on kaikenlaista kananmunista yrtteihin ja kalasta leipään. Kahden viikon välein pidettävästä ruuanjakelutilaisuudesta Drumsö lågstadieskolanin pihalla on muodostunut kahdessa vuodessa monelle tärkeä sosiaalinen tapahtuma, jossa on markkinahumun tuntua. Vuoden lauttasaarelainen on antanut oman panoksensa yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden lisäämiseksi saarella ja näin on Siljakin Rekon tänne tuodessaan tehnyt. Onnea Silja!

Itsenäisyyspäivän juhla ja muistamiset

Itsenäisyyspäivän juhla

Lauttasaaressa juhlistetaan Suomen 100. itsenäisyyspäivää perinteisesti. Aamulla klo 10.30 lasketaan lauttasaarelaisten seppele sankarihaudoille. Haudoille kuljetaan lippukulkueessa. Toivomus on, että siihen osallistuvat kaikki saarelaiset yhteisöt.

Iltapäivän juhla on klo 16 kirkolla. Juhlavieraat toivotetaan tervetulleiksi kuuntemaan kirkon tornista soitettavaa juhlafanfaaria ja nauttimaan tervetulomalja jo klo 15.30. 

Pääjuhlassa esiintyvät Lauttasaaren orkesteri ja lauluja Hanna Pakarinen. Hanna Pakarinen laulaa kantaesityksenä hänen ja Timo Kiiskisen saarelaisille tekemän lahjalaulun. Juhlapuheen pitää emeritasuurlähettiläs Laura Reinilä. Juhlassa palkitaan ansioituneita saarelaisia. Juhlan jälkeen kaikille tarjotaan kakkukahvit.

Suomi 100 juhlavuoden teemana on yhdessä. Lauttasaaressa nautitaan yhdessä kahvit kirkkokahviossa 5.12. klo 15. Itsenäisyyspäivän aattona klo 18 jokainen voi tulla viemään oman kynttilänsä sankarihaudoille ja jäädä "etkoille". Lisää tapahtumista viime viikon Lauttasaari-lehdessä.

6.12.207 juhlallisuuksien ohjelma tässä suomeksi ja ruotsiksi Itsenäisyyspäivän_tilaisuuksien_ohjelma_2017.pdf . Juhlat järjestävät yhteistyössä Lauttasaaren säätiö, Lauttasaari-Seura ja Lauttasaaren seurakunta.

Alakategoriat