Har du tid för Drumsö-Sällskapet?

Brinner du för marknadsföring och att arbeta med kommunikation i allmänhet? Är svenska ditt modersmål eller ditt starkaste språk? Vill du jobba som frivillig och hjälpa Drumsö-Sällskapet inom att kommunicera mera också på svenska.

Vi söker nu en frivillig kommunikation och marknadsföring expert med erfarenheter av digitala- och sociala medier. Jobbet tar bara några timmer per månad. Du blir en aktiv medlem i Drumsö-Sällskapets kommunikationsarbetsgrupp. Arbetsgruppen möts i Röda Villan (Punainen Huvila) 1-2 gånger om månad.

Skicka in din kontaktinformation och några rader om dig själv senast på måndag den 25 januari till seura @ lauttasaari.fi.

Mera information kontakta Nina Lukkari mobil 0400 485 695.

Kyselyn palkinnot arvottiin

Lauttasaari-Seura toteutti loppusyksystä kyselyn, jossa kysyttiin saarelaisten mielipiteitä seuran toiminnasta ja Lauttasaaren kehittämisestä. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin viisi Saarielämää-kirjaa ja viisi Tiira-tarjotinta. Voitoista on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Vielä kerran kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Hedengrenin talosta lisätilaa alakoulun käyttöön

hedengren lores

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 11. tammikuuta Lauttasaaren ala-asteelle tarkoitettujen lisätilojen vuokraamisen Hedengrenin talosta. Lisätiloihin mahtuu enintään 350 oppilasta.

Tilat korjataan koulukäyttöön siten, että ne ovat valmiit ensi elokuussa koulun alkaessa. Vuokrasopimus on pitkä, kesään 2024 asti. Myllykallion pihalla sijaitsevat parakkitilat jäävät edelleen opetuskäyttöön. Yhteen parakkiin sijoitetaan teknisen työn tiloja ja muut jäävät tavallisiksi luokiksi.

Hedengrenin talo (kuvassa) sijaitsee aivan Myllykallion koulun vieressä, ja koulut tulevat käyttämään samaa piha-aluetta vuoroissa. Vuorattavat tilat sijatsevat rakennuksen kolmannessa kerroksessa.

Lauttasaaren tulevaisuudesta puhutaan 11. tammikuuta

maisema piipusta

Miten käy Lauttasaaren viheralueiden ja rantojen? Tehdäänkö Lauttasaaresta kantakaupunkia Kallion ja Sörnäisten tapaan? Miten paljon saarelle oikeastaan voisi tulla uusia asukkaita? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia 11. tammikuuta, kun yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies kaupunkisuunnitteluvirastosta tulee saarelle selvittämään yleiskaavan sisältöä ja tavoitteita.

Tilaisuus pidetään maanantaina 11. tammikuuta kello 18 Lauttasaaren yhteiskoulun auditoriossa. Kaikki saarelaiset ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan! Tilaisuuden järjestää Lauttasaari-seura.

 

Kuva: Ville Elomaa

 

Allekirjoita adressi Lauttasaaren luonnon ja omaleimaisuuden puolesta

rantamaisema lores

Lauttasaari-Seura on avannut adressin Lauttasaaren vehreyden ja omaleimaisuuden puolustamiseksi. Helsingin uuden yleiskaavan suunnitelmat uhkaavat jättää alleen pohjoisen ja koillisen Lauttasaaren luonnonmukaiset rannat ja viheralueet. Esimerkiksi Kotkavuori, Pyrkän kenttä ja Lemissaari ovat vaarassa jäädä rakentamisen alle. Lauttasaaresta halutaan tehdä osa kantakaupunkia ja rakentaa se Kallion ja Sörnäisten tehokkuudella.

Jos haluat, että Lauttasaari säilyttää vehreän ominaisluonteensa, käy allekirjoittamassa seuran adressi tässä osoitteessa

Yleiskaavaan voi jättää muistutuksia 29. tammikuuta asti

Helsingin uusi yleiskaava on nähtävillä tammikuun 29. päivään asti. Kaavaan voi tutustua netissä tai Laiturin kaavapäivystyksessä Narinkkatorilla.  Yleiskaavan valmistelijat ovat tavattavissa Laiturin kaavapäivystyksissä tiistaisin 12.1., 19.1. ja 26.1. kello 16–18.

Laituri on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila osoitteessa Narinkka 2. Kaikkiin aineistoihin voi tutustua ja niitä voi kommentoida myös  yleiskaavan verkkosivuilla

Jokainen helsinkiläinen voi jättää muistutuksen yleiskaavaan ennen 29. tammikuuta. Muistutuksilla ei ole määrättyä muotoa, vaan jokainen voi vapaasti ilmaista asian, johon haluaa muutosta.

Muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Aihekentän alkuun tulee merkitä tunnus Ksv/HEL 2015-012598.

Lauttasaarelaiset vastustavat merentäyttöjä ja puolustavat viheralueita

kaavoituskysely uusi

Lauttasaarelaiset haluavat säilyttää nykyiset viher- ja virkistysalueet saaren pohjoisosissa. Merenrantojen täytöt saavat saarelaisilta jyrkän tuomion. Nämä tiedot käyvät ilmi Lauttasaari-Seuran kyselystä, joka toteutettiin viime marraskuussa.

Vain 9,6 prosenttia lauttasaarelaisista on kyselyn mukaan valmiita hyväksymään merenrantojen täyttämisen asuntorakentamista varten. Nykyisiä luonnollisia ranta-alueita arvostetaan siis erittäin yksituumaisesti. Yhtä vankka tuki on Lauttasaaren pohjoisen alueen virkistys- ja viheralueilla. Näitä alueita ovat Laukkaniemen puisto, Nackapuisto, Lemissaari, Kotkavuori ja Koirakivenniemi. Noin 93 prosenttia seuran kyselyyn vastanneista haluaa säilyttää nämä alueet nykyisellään.

Helsingin kaupunki suunnittelee yleiskaavassa Lauttasaaren rakentamista suurelta osin kantakaupunkimaisen tiiviiksi alueeksi. Lauttasaaressa ei näytä olevan kannatusta tälle ajattelulle. Vain runsas yhdeksän prosenttia vastaajista toivoo saaren rakentamista kantakaupunkimaiseksi. Ylipäänsä alueen voimakasta tiivistämistä kannattaa vain noin 14 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Työpaikkojen ja toimitilojen säilyttäminen saarella sai kyselyssä vastakaikua: noin 69 prosenttia on sitä mieltä, että työpaikkojen säilyminen alueella olisi tärkeää.

Yleiskaavaan liittyvistä kysymyksistä kaupunkibulevardit jakavat mielipiteitä. Hieman yli 50 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että kaupunkibulevardi ei ole Lauttasaaren kannalta myönteinen ratkaisu. Hieman vajaa kolmannes näkee kuitenkin bulevardin myönteisenä. Tämä kysymys oli selvästi vastaajille vaikea, sillä noin 17 prosenttia ei osannut määritellä kantaansa kysymykseen. Muissa kysymyksissä epätietoisten määrä oli vähäinen.

Lauttasaari-Seuran kysely toteutettiin marraskuussa nettikyselynä. Kysely antaa suuntaa Lauttasaari-Seuran toiminnalle. Kyselyyn osallistuneet edustivat saaren eri osissa asuvia ja eri ikäryhmiä melko hyvin.

Kyselyyn vastasi 212 henkilöä. Vastanneista noin 20 prosenttia oli Lauttasaari-Seuran jäseniä. Kyselystä tiedotettiin Lauttasaari-lehdessä, seuran nettisivuilla ja Facebookissa sekä lauttasaarelaisissa FB-ryhmissä (Laru-liike, Lauttasari elää).

Seuran kyselyyn liittyi useita muitakin kysymyksiä, joiden vastauksiin voi tutustua PPT-tiedostona tässä linkissä

Hedengrenin talosta lisätilaa alakoululle

hedengren

Helsingin kaupunki aikoo vuokrata Lauttasaaren alakoulun tarvitsemia tiloja Hedengrenin talosta osoitteessa Lauttasaarentie 50. Kyseessä on toimistorakennus, jonka yksi kerros remontoidaan koulun tarpeisiin. Neuvotteluja tilojen vuokraamisesta on käyty pitkään.

Kiinteistölautakunta käsittelee vuokra-asiaa 10. joulukuuta, ja siitä asia etenee opetuslautakuntaan. Lopullisesti tilojen vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus. Kyseessä on tilapäisratkaisu pysyvää alakoulua odotettaessa.

Mikäli vuokrasopimus hyväksytään, vuokratut tilat palvelevat lauttasaarelaisia koululaisia kahdeksan vuotta eli heinäkuun loppuun 2024. Aluksi Hedengrenin talosta saadaan tilaa Lauttasaaren ala-asteen kasvavan oppilasmäärän käyttöön. Jatkossa koulu on väistötilana Drumsö lågstadieskolan ja Lauttasaaren ala-asteen peruskorjausten ajan.

Kaupunginvaltuusto kiirehti uuden ala-asteen koulun saamista Lauttasaareen, kun se päätti kaupungin ensi vuoden talousarviosta 2. joulukuuta. Käytännössä uuden koulun rakentamishanke etenee ensi vuoden talousarvioneuvottelujen yhteydessä, jolloin kaupunki päättää talonrakennushankkeiden rakennusvuosista.

Päivi Litmanen-Peitsala on vuoden lauttasaarelainen

Vuoden lauttasaarelainen on Päivi Litmanen-Peitsala, joka tunnetaan aktiivisena osallistujana, vaikuttajana ja toiminnan käynnistäjänä. Onnittelut Päiville!

Viime kesänä Litmanen-Peitsala organisoi Lauttasaaressa luonnolle haitallisen espanjansiruetanan keräystalkoot, joihin osallistui kymmenittäin ihmisiä. Siruetanat vietiin kokeiluluonteisesti Korkeasaareen eläinten ruuaksi.

Parhaillaan vuoden lauttasaarelainen on kokoamassa projektijoukkoa, jotta kahteen Länsiväylän alittavaan tunneliin saataisiin taidetta ja valoa.

”Lauttasaaressa on kaksi Länsiväylän alittavaa tunnelia. Toinen niistä Lauttasaaren liikuntapuiston, siis Pyrkän kentän pääväylällä. Kenttää käyttävät lauttasaarelaisten lisäksi myös muualta tulevat. He eivät arvaa, että pian tunnelin jälkeen voi olla lapsia tiellä. Entäpä jos tunnelissa olisi taidetta, joka kertoo lapsista, liikunnasta ilosta ja Lauttasaaresta”, ehdottaa Litmanen-Peitsala.

Litmanen-Peitsala tunnetaan myös aktiivisena some-keskustelijana, joka on osallistunut erityisesti kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta käytävään keskusteluun.

Ammatikseen Litmanen-Peitsala on viestinnän suunnittelija kirjastot.fi:ssä.

 

Katri Penttinen jatkaa seuran johdossa

Katri Penttinen jatkaa Lauttasaari-Seuran puheenjohtajana ensi vuoden. Yksimielinen päätös tehtiin seuran syyskokouksessa. Kokouksessa valittiin myös seuran hallituksen muut jäsenet.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2016 on

Varsinaiset jäsenet   
Katariina Aaltonen
Marjukka Andersson
Riitta Elf
Aki Heilala
Ari Kajander
Nina Lukkari (uusi)
Matti Tanner
Jukka Tulkki (uusi)

Varajäsenet
Kari Jäntti
Leena Hytönen (uusi)

 

Alakategoriat