Sähinän avajaiset 20.-21. toukokuuta

Lauttasaaren kulttuurikeskus Sähinä viettää avajaisiaan kahden päivän kesäfestivaaleilla! Festivaalit käynnistyvät perjantaina 20. toukokuuta ja jatkuvat lauantaihin. Sähinässä järjestetään neljässä kerroksessa kaikille avointa ohjelmaa sirkus-, tanssi- ja musiikkiesityksistä erilaisiin työpajoihin ja keskustelutilaisuuksiin. Perjantaina kello 18 on paneelikeskustelu kotoutumisteemoista ja musiikkia Rebecca Clampin ja Maria Gasolinan johdolla. Lauantaina on muun muassa koko perheen legotyöpaja kello 12. Uusi Helsinki? -keskustelutilaisuus asukkaiden ja kaupungin suhteesta alkaa kello 14. Sen jälkeen vuorossa on musiikkikoulu kello 17 ja Palefacen keikka kello 21. Katso tarkemmat ohjelmatiedot tapahtuman Facebook-sivulta.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa!

 

Koivusaaren rakentaminen tuhoaisi yli 20 hehtaaria saaristomaisemaa

Koivusaari havainne

"Helsinkiin tarvitaan asuntoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Koivusaaren suunnittelussa esitetyt viralliset tavoitteet ja toteutus ovat kuitenkin voimakkaassa ristiriidassa", toteaa Lauttasaari-Seura Koivusaaren asemakaavaluonnoksesta tekemässään mielipiteessä.

Koivusaaren suunnittelumateriaalissa todetaan, että alueen kaupunkirakenteen lähtökohtana on tehokkaan joukkoliikenneyhteyden ohella ympäröivä saaristomaisema ja meri. "Esitetyssä muodossa suunnitelmat kuitenkin tuhoaisivat saaristomaisemaa ja meriluontoa täysin 22 hehtaarin alueelta", Seura toteaa.

Koivusaaren kaavoitukseen vaikuttaa oleellisesti, onko Länsiväylä jatkossa moottoritie vai kaupunkibulevardi. Asemakaavan valmistelua ei ole Seuran mielestä järkevä jatkaa ennen kuin saadaan lainvoimainen ratkaisu Länsiväylän luonteesta. Nyt suunniteltujen moottoritieliittymien rakentaminen ja myöhempi mahdollinen purkaminen on suurta verorahojen tuhlausta.

Alueen liikennejärjestelyt on mietittävä Länsiväylän tilanteen selkiydyttyä uudestaan. Sekä autoilun että pyöräilyn järjestelyt ovat nyt monimutkaiset ja sekavat.

Teksti: Riitta ElfHavainnekuva: Helsingin kaupunki

Lue Seuran täydellinen kannanotto tästä linkistä

Pyöräily mutkistuu ostarin kohdalla

tyomatkapyoraily

Varoitus Lauttasaarentietä pyöräileville! Uuden liikenneterminaali- ja asuinrakennuksen rakentaminen Lauttasaaren tulevaa ostaria vastapäätä aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä Lauttasaarentiellä. Suosittu pyöräreitti Lauttasaarentien pohjoisreunalla on katkaistu noin 50 metrin matkalta. Pyöräilijät joutuvat siis vaihtamaan ajoreittiä toiselle puolen tietä. Poikkeusjärjestelyt kestävät todennäköisesti ensi vuoden puolelle. Liikenne alueella on ollut jo ennestään kimuranttia Lauttiksen rakennustöiden vuoksi.

Kotkavuorelle tulossa niitty ja uusia puita

vesitorni2 pieni

Kotkavuoren laelle, puretun vesitornin paikalle maisemoidaan niitty. Maisemointityö on jo alkanut. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Kotkavuoren laelle ei aiota rakentaa mitään, vaan alue tulee säilymään virkistyskäytössä. Alueelle istutetaan myös uusia puita. Sen sijaan Kotkavuoren alarinteelle, Pohjoiskaaren varrelle tullaan mahdollisesti suunnittelemaan asuinrakentamista, kertoivat kaupunkisuunnitteluviraston edustajat Lauttasaari-Seuralle. Lauttasaarelaisille rakas maamerkki purettiin syksyllä 2015. Kuva: Riitta Elf.

Lohiapajan kaava uudelleen nähtäville

Lohiapaja havainne

 

Lauttasaaressa paljon harmitusta herättänyt Lohiapajanlahden kaava on nyt uudelleen nähtävillä hieman muutettuna. Kaavasta voi jättää muistutuksen 16. toukokuuta mennessä.

Lohiapajanlahdelle suunnitellaan rakennettavaksi suurelta osin täyttömaalle kuusi kerrostaloa, joihin odotetaan noin 480 asukasta. Kaava edellyttää satama-alueen purkamista, osittaista täyttämistä ja rakentamista kokonaan uudelleen.

Lauttasaari-Seura esitti rakentamisen painopisteen siirtämistä viereiselle Meritaidon tontille, jossa maaperä olisi valmiina ilman suuria merentäyttöjä ja kallista sataman uudelleenrakentamista. Ajatus ei kuitenkaan ole saanut kannatusta kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Lisäksi Seura esitti, ettei alueelle tule rakentaa lisää asuntoja, jos riittäviä päivähoito- ja koulupalveluja ei saada järjestettyä. Tämä vaatimus on osittain otettu uudessa suunnitelmassa huomioon siten, että Lohiapajan alueelle varataan tilaa korttelipäiväkodille. Koska kaupunki ei ole halukas pienten päiväkotien ylläpitäjäksi, jäänee päiväkotihanke mahdollisen yksityisen yrittäjän varaan.

Viime syksynä Lohiapajan kaavasta jätettiin 46 mielipidettä ja viisi kirjallista kannanottoa. Kannanotot ja mielipiteet olivat pääosin hyvin samansuuntaisia kuin Lauttasaari-Seuran mielipide, jonka voit lukea täältä.

AINEISTOT NYT NÄHTÄVILLÄ
Kaavasuunnitelman aineistot ovat nähtävillä Helsingin kaupungin nettisivuilla tässä osoitteessa

Lisäksi aineistoihin voi tutustua kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin kello 8.15–16.00 sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin kello 8.15–16.00.

MUISTUTUKSET
Muistutukset kaavasta osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle  viimeistään 16. toukokuuta postitse tai sähköpostilla.

Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Teksti: Riitta Elf
Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Adressi LYK:n liikuntahallin puolesta

Lauttasaaren yhteiskoululla on ollut pitkään vireillä hanke liikuntahallin saamiseksi LYK:n yhteyteen. Hanke on kärsinyt muun muassa rahoituksen puutteesta.

Hankkeesta on olemassa alustavat arkkitehtisuunnitelmat. Niiden mukaan halli on tarkoitus sijoittaa Isokaaren varteen LYK:n uimahallisiiven viereen. Ajotie pihaan kulkisi nykyisen pienen metsikön kautta.

Suuri joukko lauttasaarelaisia lasten ja nuorten vanhempia sekä seuraväkeä on huolestunut lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksista saarella. Kiirehtiäkseen hallihanketta he ovat käynnistäneet nettiadressin, jonka allekirjoittamalla voi tukea hallihanketta. Adressi tullaan luovuttamaan Helsingin kaupungin päättäjille ja Lauttasaaren yhteiskoulun johtokunnalle. Tukea hankkeelle voi osoittaa myös somessa hashtagilla #LiikuntahalliLaruun.

Kartano ja Punainen huvila saneerataan täysin

Lauttasaaren kartano1

Lauttasaaren kartanoa ja Punaista Huvilaa aletaan remontoida luultavasti vuoden vaihteessa. Kiinteistöt ostanut Koneen Säätiö on tehnyt asiassa kaupungille poikkeamishakemuksen. Säätiön suunnitelmien mukaan kartanoon sijoitetaan kokoontumis-, näyttely- ja työskentelytilaa. Myös päärakennuksen kylmä ullakko otetaan työtilakäyttöön.

Kartanon vieressä sijaitsevaan Punaiseen Huvilaan sijoitetaan pienimuotoinen kahvila, näyttelytilaa, Lauttasaari-Seuran toimistotilat ja Koneen Säätiön residenssiasunto. Tässä suhteessa säätiön suunnitelmat ovat muuttuneet alkuperäisestä. Alunperin kahvilan piti tulla Kartanon päärakennukseen.

Suunnitelmien mukaan kartanon piha-alue rajataan matalalla aidalla ja julkinen kulku ohjataan tontin halki kartanon vanhaa lehmuskujannetta ja tontin luoteisreunaa pitkin. Lehmuskujanteen päätteenä olleeseen lehtimajaan sijoitetaan mahdollisesti taideteos.

Lauttasaaren kartano on rakennettu vuonna 1837 ja edustaa tyyliltään myöhäisempireä. Punainen Huvila on vuodelta 1791, ja yksi Helsingin vanhimpia puutaloja. Huvila toimi kartanon päärakennuksena ennen kivirakennuksen valmistumista.

Kaksi viipalepäiväkotia remonttiin kosteusvaurion vuoksi

silkkiuikku uusi siipi rakenteilla

Päiväkodit Silkkiuikku (kuvassa) ja Telkkä Lauttasaaressa menevät remonttiin pika-aikataululla. Kummassakin päiväkodissa on todettu kosteutta lattiarakenteessa. Molemmat päiväkodit ovat niin sanottuja viipalepäiväkoteja, joita ei ole tarkoitettu pysyviksi. Käytännössä ne kuitenkin toimivat pysyvinä rakennuksina, sillä alueella on yhä kova pula päiväkotipaikoista.

Liikenneillassa tupa täynnä

liikenneilta lores

Lauttasaari-Seuran liikenneillassa 15. maaliskuuta oli vaikea löytää istumapaikkaa. LYK:n ruokala oli pullollaan väkeä, ja tiukkoja kysymyksiä sateli tilaisuuden alustajille. Paikalla vastaamassa kysymyksiin olivat toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetron edustajana ja HSL:n projektipäällikkö Laura Sundell. He antoivat tietoa metron vaikutuksista Lauttasaaren liikennejärjestelyihin. Kaikkein vahvimmin tilaisuudessa puhuttivat Vattuniemen ja koillisen Lauttasaaren yhteydet keskustaan metroliikenteen käynnistyessä.

Bussiterminaali asuintalon alle Lauttasaarentiellä

LST 25

Vastapäätä Lauttasaaren uutta ostoskeskusta rakennetaan asuinkerrostalo, jonka alle tulee metron liityntäliikenteen bussiterminaali. Rakentamisen on määrä alkaa jo tänä keväänä ja talon pitäisi suunnitelmien mukaan olla valmis syksyllä 2017.

Osoitteeseen Lauttasaarentie 25 nousevassa talossa on 34 asuntoa ja toimistotiloja. Asunnot ovat niin sanottuja kovan rahan asuntoja, joiden keskipinta-ala on noin 58 neliötä. Kohteen rakentaa YIT.

Bussiterminaalin lisäksi talon alapuolelle tulee ostoskeskuksen parkkihallin ajotunnelit. Halliin ajetaan sisään Taivaanvuohenkujan puolelta, ja ulos tullaan Lauttasaarentielle. Ajotunnelien ja bussiterminaalin aiheuttaman melun, tärinän ja pakokaasujen vuoksi talon rakentaminen on tavallista haasteellisempaa.

Koska bussiterminaali ei ole käytössä metroliikenteen alkaessa ensi elokuussa, liityntäliikenteen pysäköinti alueella joudutaan hoitamaan poikkeusjärjestelyin. Keskustaan päin mentäessä bussit pysähtyvät Särkiniementiellä Lahnalahden pysäkillä. Vattuniemen ja Katajaharjun suuntaan ajettaessa bussit ajavat pitkin Gyldenintietä, joka muuttuu tilapäisesti yksisuuntaiseksi.

Alakategoriat