Lauttasaaren bussiliikenteeseen isoja muutoksia

bussit varikolla

Lauttasaaren joukkoliikenteeseen on elokuussa tulossa isoja muutoksia. Uudet bussireitit ja vuorovälit on julkaistu HSL:n netissä.

-Linja 21V ajaa edelleen Vattuniemestä asema-aukiolle. Ruuhka-aikoina sen vuoroväli on noin 6–7 minuuttia.
-Linja 20 ajaa Katajaharjusta Kamppiin noin 10 minuutin välein ruuhka-aikaan. Se ei siis enää mene Erottajalle.
-Lisäksi uutena linjana tulee 21XB Vattuniemestä Kamppiin. Sen vuoroväli ruuhka-aikoina on noin 10 minuuttia. Se korvaa bussilinjat 65 ja 66.
-T-bussit 102T–160T ajavat Lauttasaarentietä Kamppiin entiseen tapaan.
-Bussilinja 501V Vattuniemestä Espooseen lopetetaan.

Syksyn aikataulut löytyvät tästä osoitteesta

Riitta Elf

HSL julkisti ehdotuksensa bussilinjoiksi

HSL on julkistanut ehdotuksensa liikennejärjestelyiksi siihen asti, kunnes metro käynnistyy. Käynnistyminen siirtyy ainakin vuoden 2017 tammikuulle.

HSL:n julkistama esitys merkitsee useita muutoksia nykyisiin bussilinjoihin. Esimerkiksi Katajaharjun suunnasta keskustaan matkustavat menisivät jatkossa Kamppiin eivätkä Erottajalle. Lisäksi suora bussiyhteys Vattuniemestä Espooseen loppuisi kokonaan kun bussilinja 501 loppuisi. Linjat 65 ja 66 eivät enää ajaisi Lauttasaareen.

Lisää tietoa esityksestä löytyy tästä linkistä

Uudet suunnitellut bussilinjat ja niiden aikataulut löytyvät tästä liitteestä

Suoria linjoja Lauttasaaresta keskustaan tulossa elokuussa

bussit varikolla2

Lauttasaaresta pääsee elokuussa keskustaan myös suorilla bussilinjoilla, ilmoitti HSL 21. kesäkuuta järjestetyssä infotilaisuudessa. Jotain muutoksia nykyisiin liikennejärjestelyihin on kuitenkin tulossa. Lopullinen tieto linjastoista ja aikatauluista saadaan ilmeisesti vasta elokuun alussa. HSL käy edelleen liikennöitsijöiden kanssa neuvotteluja muun muassa metroa korvaavan liikenteen kustannuksista.

Juhannuskokko syttyy Särkiniemessä

kokko palaa lores

Särkiniemen mökkiläiset eli Särmö kutsuvat taas lauttasaarelaiset kokkotulille juhannusaattona. Kokko sytytetään kokkokalliolla kello 20. Paikka sijaitsee Särkiniementien kohdalla merenrannassa.

Viime vuonna kokkoa oli ihailemassa satamäärin ihmisiä ja tunnelma oli korkealla. Kaupunkijuhannus parhaimmillaan.

________

Kuva viime vuoden juhannuskokolta.

Kuva: Riitta Elf

LYK:n lukioon entistä vaikeampi päästä

LYK2

Lauttasaaren yhteiskoulun lukion yleislinjalle vaadittiin tänä vuonna vähintään 8,58 keskiarvo. Viime vuonna keskiarvoraja oli 8,42, eli nousua on jonkin verran. Vielä muutama vuosi sitten LYK:iin pääsi alle kahdeksan keskiarvolla. Kansainvälisen liiketoiminnan linjalle pääsyyn vaadittiin nyt 16,66 pistettä.

LYK:n lukion yleislinjalle otettiin tänä vuonna 54 nuorta. Kansainvälisen liiketoiminnan linjalle valittiin 36 nuorta, eli yhteensä lukion aloittaa 90 oppilasta mikäli kaikki ottavat aloituspaikkansa vastaan.

Korkein vaadittu keskiarvo Helsingin lukioista oli tänä vuonna Viikin normaalikoulun lukiossa, jonne vaadittiin 9,42 keskiarvo. Alin keskiarvo, jolla tänä vuonna Helsingissä pääsi suomenkieliseen lukioon oli 7,17. Ruotsinkielisellä puolella keskiarvoraja oli tasan seitsemän.

Ylioppilaskirjoitusten valtakunnallisissa arvosanavertailuissa Lauttasaaren yhteiskoulun lukio sijoittui pitkään häntäpäähän. Tänä vuonna LYK sijoittui Suomen 417 lukion joukossa sijalle 196. Viime vuonna sijoitus oli 346, eli tapahtunut nousu on merkittävä.

Niin sanotuissa huippulukioissa sisäänottokeskiarvot ovat reippaasti yli yhdeksän, mikä tuottaa ymmärrettävästi hyviä arvosanoja myös ylioppilaskirjoituksissa.

LYK:n oppilaissa on aiemmin ollut paljon muualta Helsingistä ja Espoosta tulevia oppilaita. Lauttasaaresta taas moni on perinteisesti suunnannut keskustan lukioihin. Tämänvuotisesta tilanteesta ei vielä ole tietoa käytettävissä. (RE)

Suorat bussilinjat järjestettävä keskustaan elokuussa

metro

Lauttasaari on Helsingin ainoa kaupunginosa, joka joutuisi elokuusta lähtien laajamittaisesti kärsimään metron viivästyksen mukanaan tuomasta liikennesotkusta. "Helsingin kaupungille ei siksi aiheudu kohtuuttomia kokonaiskustannuksia pitää lauttasaarelaisten liikenneyhteydet nykyistä vastaavalla tasolla", toteaa Lauttasaari-Seura HSL:lle lähettämässään kannanotossa.

Seura toteaa, ettei syöttöbussijärjestelyjä Lauttasaaressa ei voida mitenkään hyväksyä ilman saarella toimivaa metroa.

"Syöttöbussien käyttäminen merkitsisi saarelaisille muun muassa työpäivien pitenemistä ja lapsille hoitopäivien pitenemistä. Hoitopaikkojen puuttumisen vuoksi Lauttasaaresta joudutaan viemään lapsia hoitoon myös muualle Helsinkiin ja lisävaihdot hankaloittaisivat perheiden tilannetta."

LAUTTASAARI-SEURAN ESITYKSET 

-Lauttasaari-Seura edellyttää, että HSL ja Helsingin kaupunki turvaavat lauttasaarelaisille myös elokuun puolivälin jälkeen vaihdottomat bussiyhteydet Kamppiin ja rautatieasemalle. On sietämätön ajatus, että lauttasaarelaisten pitäisi matkustaa 3–5 kilometrin matka kahdella kulkuneuvolla Helsingin keskustaan. Suuri osa työmatkalaisista joutuu lisäksi vielä ydinkeskustassa vaihtamaan muihin kulkuneuvoihin.

-Nykyisistä linjoista linjat 21V ja 20 tulee säilyttää nykyisillä tunnuksillaan, reiteillään ja aikatauluillaan.

-Bussilinjat 65 ja 66 voidaan tarvittaessa korvata vastaavaa reittiä ja vuoroväliä noudattavalla bussilinjalla, jonka pääteasema on rautatieasemalla. On tärkeää, että Vattuniemestä kulkee busseja myös Särkiniementien kautta. Reitti palvelee kaikkia keskisessä Lauttasaaressa asuvia. Linjalla taataan myös Vattuniemen alakoululaisten turvallinen bussimatka Myllykallion kouluun Lauttasaarentien varrella.

-Lauttasaarelaisia käy paljon työssä Espoon suunnassa. Toisaalta myös Espoosta tulee erityisesti Vattuniemeen työmatkalaisia. Myös Lauttasaaren Yhteiskoulun oppilaista iso osa tulee Espoosta. Siksi myös liikenneyhteydet Lauttasaaren ja Espoon välillä on turvattava riittävän tiuhalla bussiyhteydellä arkipäivisin. Ainakin osan Espoon bussilinjoista tulee olla Lauttasaaren kautta kulkevia T-busseja.

Teksti ja kuvamanipulaatio: Riitta Elf

Adressilla vaikutettiin yleiskaavaan

Maamonlahti lores

Lauttasaari-Seuran keräämällä yli 5 000 allekirjoittajan adressilla oli myönteinen vaikutus yleiskaavasuunitelmiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat muuttaneet yleiskaavaluonnosta pohjoisessa Lauttasaaressa näin:

-Katajaharjussa Nackapuiston kohdalta on poistettu kaksi rakentamisen ja merentäytöt mahdollistavaa pikseliä. Jokainen pikseli on yhden hehtaarin suuruinen. Nackapuisto on tärkeä lepakkoalue, lintujen pesimäalue ja siellä kasvaa arvokas tervalepppämetsä. Lisäksi alueen läpi kulkee suosittu ulkoilureitti.
-Koillisesta Lauttasaaresta Lapinlahden sillan kupeesta poistettiin kolme rakentamisen ja merentäytöt mahdollistavaa pikseliä.
-Kotkavuoren kohdalle on kaavaluonnokseen nyt merkitty viherkäytävä. Kotkavuorta ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan merkitty puistoalueeksi toisin kuin Seuran tavoite oli.

Lopullisesti yleiskaavan sisällöstä päättää kaupunginvaltuusto.

Myönteisistä muutoksista huolimatta yleiskaavaluonnos mahdollistaa edelleen suuria merentäyttöjä pohjoisessa Lauttasaaressa Lemissaaren kummallakin puolella. Kuva Lemissaaren itäpuolelta.

Teksti ja kuva: Riitta Elf

Tarkistettu yleiskaavakartta löytyy tästä linkistä

Lauttasaarelaisten liikennejärjestelyt on turvattava

bussit varikolla

Lauttasaari-Seura tulee lähestymään HSL:n johtoa, jotta Lauttasaaren liikenne saadaan sujumaan mahdollisimman hyvin metron alituksen peruunnuttua. Lauttasaarelaiset eivät saa joutua kärsimään Länsimetron ja HSL:n tekemistä virheellisistä päätöksistä.

HSL:n hallitus on valtuuttanut toimitusjohtaja Suvi Rihtniemen ryhtymään toimenpiteisiin metroa korvaavan bussiliikenteen järjestämiseksi. Korvaava liikenne joudutaan järjestämään suorahankintana ilman kilpailutusta. Näin sen hinta nousee korkeammaksi kuin se olisi muuten ollut. (RE)

Kassarin kesäkausi käynnistyi

kassari

Vaikka sää on ollut sateinen ja kolea, Kasinonrannan uimavalvoja on jo aloittanut työnsä.  Uimavalvonnan kausi alkoi 6. kesäkuuta ja kestää 14. elokuuta asti. Helsingin rantapelastajien valvonta-aika on päivittäin kello 10–18. Kasinonrannan pukuhuoneet suljetaan kuitenkin jo 17.30. Vattuniemen eteläkärjessä sijaitsevalla Veijarivuoren rannalla ei ole uimavalvontaa.

Hyödyllinen palvelu netissä

Rantapelastajat päivittävät tekemiään sinilevähavaintoja ja veden lämpötilahavaintoja mSwim -palveluun , mistä niitä voi jokainen käydä tarvittaessa tarkistamassa.  Kasinonranta löytyy palvelusta nimellä Lauttasaaren uimaranta. Palvelusta voi käydä katsomassa kaikkien Helsingin valvottujen rantojen tilannetta, mikäli joku vahingossa haluaisi poistua saarelta muualle uimaan.

Palvelussa on mukana yhteensä 25 uimarantaa. Palvelusta löytyy myös tietoja uimarantojen palveluista, kuten WC-tiloista, kahviloista ja pukutiloista.

Helsingin ympäristökeskus valvoo Kasinonrannan vedenlaatua kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun. Rannalle tehdään tarkastuksia ja vedestä otetaan vesinäytteitä. Kasinonrannalta otetaan kesän aikana kuusi vesinäytettä. Se sijaan Veijarivuoren rannalta näytteitä otetaan harvemmin. (RE)

Kuvalähde: Helsingin kaupunki

Viipalepäiväkotien kosteusvauriot oletettua suuremmat

Viipalepäiväkodeissa Silkkiuikku 2 ja Telkkä tehdyt kosteusvariokorjaukset kestävät huomattavasti kauemmin kuin oli alunperin ilmoitettu. Silkkiuikku kakkosessa on mitattu, että rakenteista vielä jopa 95 prosenttia on kosteita kuivatustoimenpiteistä huolimatta. Lisäksi nyt myös Silkkiuikku ykkösestä on löydetty kosteusvaurioita. Päiväkotien korjaustyöt saadaaan ilmeisesti valmiiksi lokakuuhun mennessä. Lapsille etsittiin väistötiloja aina Ruoholahdesta asti. Lauttasaari-Seuran taholta esitettin, että korvaaviksi tiloiksi voitaisiin ottaa Pajalahden koululta vapautuvat tilat.

Suuria kosteusvaurioita on myös Särkiniementien varressa sijaitsevassa päiväkoti Särjessä, jossa on tiedossa laaja remontti ilmeisesti 2018–2019. Kaupunki luonnehtii Särjen korjauksia riskialttiiksi korjausten laajuuden ja kostean maaperän vuoksi. (RE)

Alakategoriat