Saarelaisten ehdokkaiden vaalitentti

Kuva vaalikyselystä

Ellet vielä tiedä, ketä äänestät, nyt on tarjolla lisätietoa Lauttasaaressa asuvien kuntavaaliehdokkaiden mielipiteistä. Lauttasaari-Seura ja Lauttasaari-lehti kysyivät kaikilta ehdokkailta kaavoituksesta, rakentamisesta, palveluista ja liikenteestä. Ehdokkaat vastasivat avoimiin kysymyksiin ja ottivat kantaa annettuihin vaihtoehtoihin. Määräaikaan mennessä saatiin vastaukset 31 ehdokkaalta. Liiteestä näet mm, mitkä puolueet ja ketkä ehdokkaat kannattavat Länsiväylän muuttamista kaupunkibulevardiksi tai Kotkavuoren virkistysalueen säilyttämistä. Kyselyssä tuli esiin eroja myös siinä, suuntaisivatko ehdokkaat rahaa pyöräilyyn vai teiden kunnossapitoon tai liikuntaan vai kulttuuriin. Kaikki ehdokkaat kannattivat, että on suora bussiyhteys keskustaan metroliikenteen alettuakin ja että yksityisille päiväkodeille tulisi antaa lisää lupia, jotta päiväkotitilannetta voitaisiin helpottaa.

Lue lisää tämän päivän Lauttasaari-lehdestä. Lauttasaari juhlii - Suomi 100 hankkeen vaalitempauspäivänä ehdokkaat ovat tavattavissa Lauttiksella lauantaina 1.4. klo 10 - 15.

Vastaukset monivalintakysymyksiin saat täältä. Kuntavaali_ehdokkaiden_vaalitentti.pdf.

Nyt yhteislaulu raikumaan

IMG 0824

Lauttasaari juhlii - Suomi 100 hankkeen teema vaihtuu huhtikuussa musiikiksi. Perinteisiä yhteislauluja lauletaan LYK:n Julius-salissa ke 29.3. klo 19.  Pullakahvit tarjotaan 200:lle ensimmäiselle klo 18 alkaen.

Koululla musisoivat Marjukka Andersson/piano, Sanna Rintala/viulu, Raimo Nummela/hanuri ja laulattajana Ari Kajander.

Tervetuloa!

Jalkakäytävää suunnitellaan Koivusaaren metrolle

Jalkakäytävä

Helsingin kaupungin rakennusvirasto selvittää, voisiko Koivusaaren metroaseman ylätasolta Lauttasaarentien ja Katajaharjuntien risteykseen rakentaa jalkakäytävän. Se sijoittuisi Länsiväylän rampin eteläpuolelle meluesteen viereen.

Jalkakäytävä parantaisi jalankulkuyhteyksiä korttelialueiden ja metroaseman välillä. Nyt metroasemalle johtavat kadut Sotkatie ja Telkkäkuja ovat jyrkkiä ja erityisesti liukkailla keleillä vaikeakulkuisia. Rakennusviraston alustavan selvityksen mukaan uusi jalkakäytävä voi täyttää esteettömyyden erikoistason vaatimukset, mikä helpottaisi erityisryhmien mahdollisuuksia metroaseman käyttöön. Alueella tehdään mittauksia lähiviikkojen aikana.

Koivusaaren asemakaavaluonnoksessa on esitetty, että jalkakäytävä sijoitettaisiin Vaskilahdenkadulle, jota pitkin pääsisi metroasemalle. Vaskilahdenkadusta päätetään asemakaavoituksessa.

Työtä lasten ja nuorten hyväksi

Lauttasaari-Seuraan on perustettu uusi päiväkoti- ja koulutyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja vaikuttaa saaren nykyisiin ja tuleviin päiväkoti- ja koulutilahankkeisiin sekä muihin lapsiin ja nuoriin liittyviin asioihin. Ajankohtaisimpina asioina lienevät tällä hetkellä uuden Vattuniemen koulun peruskorjauksen ja suunnittelun seuraaminen, nykyisten koulujen peruskorjaukset sekä nykyisen päiväkotitilanteen kartoittaminen ja tulevat päiväkotihankkeet. Tarkoitus on päästä nopeasti vaikuttamaan.

Mikäli olet päiväkoti- tai kouluasioista kiinnostunut, tervetuloa mukaan! Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 28. maaliskuuta kello 19 seuran toimistolla Pohjoiskaari 9B. Tule mukaan vaikuttamaan! Työryhmän vetäjänä toimii Niina Oksanen, jolle ilmoittautumiset ja tiedustelut osoitteeseen seura @ lauttasaari.fi.

Koivusaaren kaavavalitus nurin

20170310 181254

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Koivusaaren osayleiskaavasta tehdyn valituksen.

Kuntalainen oli valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston 14.1.2015 tekemästä Koivusaaren osayleiskaavapäätöksestä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kuntalainen vei asian KHO:oon ja  vaati, että Helsingin hallinto-oikeuden ja Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan.

Perusteluinaan valituksen hylkäämiselle KHO totesi päätöksessään 10.3.2017, että osayleiskaavan toteuttamisesta ei aiheudu valittajalle hänen kaava-alueen ulkopuolella Katajaharjun alueella sijaitsevan kiinteistönsä käyttöä rajoittavia vaikutuksia. Kysymys on lähellä Helsingin keskustaa sijaitsevasta kaupunkiympäristöstä, joten pelkästään kaavan toteuttamiseen liittyviä maisemavaikutuksia, tai sitä, että maisemavaikutukset yleisemmin voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon kaava-alueen ulkopuolisella alueella, ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 4 momentissa tarkoitettuna kohtuuttomana haittana maanomistajalle.

KHO:n mukaan maanomistajalle aiheutuvaa haittaa arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että osayleiskaava-alueelle sijoittuva metroasema sekä muut alueelle jatkosuunnittelun myötä toteutuvat palvelut tulevat osaltaan hyödyttämään myös kaava-alueen ulkopuolisia alueita kuten Katajaharjun aluetta.

Kuva: Koivusaaren pohjoisosa. Osayleiskaavan myötä kuvan merialue täytetään. 

SOTE-uudistuksessa turvattava monipuoliset lähipalvelut Helsinkiin

20170305 195518

Lauttasaari-Seura ja kaksitoista muuta kaupunginosayhdistystä vaativat Helsinkiä kuuntelemaan asukkaitaan sosiaali- ja terveyspalveluja koskevassa uudistuksessa. Kannanoton on valmistellut Lauttasaari-Seuraan perustettu sote-työryhmä.

Helsinki on keskittämässä sosiaali- ja terveyspalvelujaan suuriin jättimäisiin keskuksiin. Kaupungin suunnitelmissa on mm. Lauttasaaren terveyskeskuksen lakkauttaminen ja palvelujen siirtäminen keskustan hyvinvointikeskukseen.

Hallituksen sote-uudistuksen myötä sote-asiat siirtyvät maakuntiin ja uudistuksen yksi keskeinen ajatus on asukkaiden valinnanvapaus. Helsinki linjaa kantaansa sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaista annettavassa lausunnossaan. Helsingin sote -lautakunta käsitteli lausuntoehdotusta ja keskittäminen näyttäisi jatkuvan. Se huolestuttaa asukkaiden etuja ajavia kaupunginosayhdistyksiä, koska uhkana on, että asukkaiden mahdollisuus saada palvelut läheltä heikkenevät.

Kaupunginhallituksen jäsenille lähetetyssä kannanotossaan kaupunginosayhdistykset edellyttävät, että Helsingin tulee kannattaa lähipalveluiden kehittämistä antaessaan lausuntonsa valinnanvapauslainsäädännöstä ja osallistuessaan Uudenmaan maakunnan sotevalmisteluun.

Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa 6.3.2017 ja valtuusto hyväksyy lausunnon 23. 3.2017.

Lauttasaari-Seuran valmisteleman kannanoton kaupungille voi lukea kokonaisuudestaan täältä Sotekannanotto_020317.pdf .

Heikkilänaukio uusiksi

Kaupunkisuunnitteluvirastossa suunnitellaan yhdessä rakennusviraston kanssa Heikkilänaukion tori- ja katualueen uudelleen järjestelyä. Tavoitteena on yhdistää Heikkiläntien kahteen osaan jakama aukio yhtenäiseksi toritilaksi, siirtää autoliikenne aukiota reunustaville kaduille sekä järjestää auto-ja pyöräpysäköinti uudelleen. Heikkilänaukiosta on tarkoitus tehdä nykyistä parempi asukkaiden olohuone, jossa on tilaa tapahtumille ja mahdollisesti torikahvilarakennus.

Vattuniemelle kokonaissuunnitelma

Vattuniemeä kaavoitetaan entisestään, minkä lisäksi toimitiloja on muutettu asuintaloiksi. Vaarana kuitenkin on, että Vattuniemestä tulisi tiivis asuntokeskittymä, jossa ei kuitenkaan ole lainkaan palveluita.  Muun muassa Lauttasaari-Seura on toivonut, että alueelle tehtäisiin kokonaissuunnitelma, jossa asuinrakentamisen lisäksi alueelle kaavoitettaisiin tarpeeksi tilaa palveluille kasvavan väkimäärän tarpeisiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt kokonaissuunnitelman Vattuniemen keskiosaan. Siinä kartoitetaan tontit niin kiinteistöjä kuin palveluita varten. Helpotusta Vattuniemeen saadaan ainakin jo siitä, että sinne rakentuu koulu- ja päiväkoti syksyllä 2019.

Suunnitelmaa tekevässä työryhmässä ovat mukana tilakeskus sekä opetus-, varhaiskasvatus- ja kaupunkisuunnitteluvirasto. 

Lauttasaari-Seura on tehnyt kannanoton, jossa se toimii Vattuniemen kokonaissuunnitelman tekoa ennen Lohiapalahden rakentamista. Se on luettavissa täältä.

Koivusaaren asemakaavaluonnos yli kuntavaalien lautakunnassa

 
Kaupunkisuunnittelu lautakunta jätti Koivusaaren asemakaavaluonnoksen pöydälle yli vaalien kokoomuksen ehdotuksesta. Vihreät olisivat olleet halukkaita palauttamaan kaavan uuteen valmisteluun, jotta liikenneratkaisusta olisi saatu parempi eikä ramppia olisi tehty vain moottoritien ehdoilla. Käytännössä lautakunnan päätös tarkoittaa ajan peluuta yli vaalien, sillä asia on tulossa uudestaan käsittelyyn 25.4.Pöydällä olon aikan kaupunkisuunnitteluvirasto käy moottoritietä koskevia neuvotteluja ELY:n kanssa. 
 
Lautakunta käsitteli Koivusaaren asemakaavaluonnosta 28.2., vaikka aluetta koskeva osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Nopeaa etemistä halutaan, jotta Koivusaaren metroasemalle saataisiin käyttäjiä välittämättä siitä, että Länsiväylästä on yleiskaavassa täysin erilainen suunnitelma kuin osayleiskaavassa.
 
Asemakaava-alueen toteuttaminen edellyttää merkittäviä etupainotteisia investointeja. Helsingille kohdistuvat toteuttamiskustannukset ovat noin 160 miljoonaa euroa. Länsiväylään liittyvien kustannusten osalta kustannusjakoperusteet täsmentyvät myöhemmin. Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 550 €/k-m². Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 200–220 miljoonaa euroa.
Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Koivusaaresta muodostuu metroradan varteen merellinen asuin- ja työpaikka-alue, jossa  meri ja veneily säilyisivät olennaisena osana. Ristiriittaakin on sillä, kaupunginmuseon mielestä Koivusaaren rakentaminen muuttaan merkittävällä tavalla Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa satama-, vesi- ja viheralueesta tiiviisti rakennetuksi kaupunkiympäristöksi.
 
Lauttasaari-Seura on esittänyt, että Koivusaaren suunnittelu tulisi keskeyttää siihen saakka kunnes Länsiväylän ratkaisu on päätetty lopullisesti. Seuran mielestä valtavat merentäytöt pilaavat luontoa ja hävittävät merelliset näkymätLiikenneratkaisuehdotus ohjaisi Lauttasaaren liikenteen Länsiväylälle kulkemaan Koivusaaren läpi ja sumputtaisi Lauttasaaren liikennettä, kun Katajaharjun ramppi poistettaisiin.
 
Koivusaaren asemakaavaluonnokseen voit tutustua tästä Koivusaari_asemakaavaluonnos.pdf 
 

Kiinnostuneet voivat osallistua kaavaluonnokseen Helsingin oheiden mukaan seuraavasti: 

Suunnitteluratkaisut esitetään kaavaluonnoksessa, joka on esillä mielipiteitä varten kaupungintalolla, info- ja näyttelytila Laiturilla, verkkosivuilla ja usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa. Tällöin kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja tehdä kehittämisehdotuksia. Usein järjestetään yleisötilaisuus ja/tai kaavanäyttely tms.

Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle.

Kansallisesta kaupunkipuistosta perusselvitys

20160807 181607

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2017 hyväksyä yksimielisesti Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -valtuustoaloitteen. Aloitteen oli allekirjoittanut 54 valtuutettua.

Valtuusto edellyttää ponnessaan, että puiston perustamisselvitys käynnistetään tämän vuoden aikana. Toisessa ponnessa esitetääm, että kaupunkilaisille järjestetään kysely siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja -puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden ja kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka voidaan perustaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunkialueelle. Päätöksen puistosta tekee ympäristöministeriö kaupungin ehdotuksen ja valmistelun pohjalta.

Helsingin nykyisessä kaavassa on Helsinki-puisto. Sitä esitetään uudessa yleiskaavassakin, mutta siinä Helsinki-puistomerkintä on vain teemakartassa eikä siksi sido muita päätöksiä. Yleiskaavan 2016 Helsinki -puisto on suppeampi kuin kaavassa 2002 eikä enää sisällä Lauttasaaren eteläosaa ja sen edustan merialuetta.

Kansallinen kaupunkipuisto saattaisi toteutuessaan turvata eteläisen Lauttasaaren luonnontilaisten rantojen säilymisen paremmin kuin Helsinki-puisto. Siksi Lauttasaari-Seurakin kannattanut kaupunginosayhdistysten puistoa. Valtuustoaloitteen käsittelyn aikana seuran kaava-, liikenne- ja ympäristöryhmä esitti kaupunkisuunnittelulautakunnalle, että se pitää kansallisen kaupunkipuiston selvittämistä perusteltuna. 

Alakategoriat