Oppilaat vetoavat koulutilojen puolesta

Lauttasaaren ala-asteen oppilaiden ympäristöraati on tehnyt adressin uuden koulun ja lisätilojen puolesta. Koulutiloja saarelle on toivottu jo vuosia, mutta asia ei ole edennyt. Tue oppilaitten tärkeää aloitetta!

Lauttasaaren ala-asteella kärsitään pahasta tilanpuutteesta. Saarelle on viime vuosien aikana rakennettu uusia perheasuntoja kovalla vauhdilla ja koulun tilat ovat täyttyneet nopeassa tahdissa. Ala-aste on jo nyt Helsingin suurin ja oppilasmäärä kasvaa vuosi vuodelta. Oppilaita on jouduttu sijoittamaan tilapäisiin viipalekouluihin, jotka vähitellen täyttävät Myllykallion koulun ulkoilupihan.

"Saarelle kaavaillaan vielä lisää asukkaita, mutta sen myötä saarelle saapuville lapsille ei ole silti suunniteltu lisää kouluja ja päiväkoteja", kirjoittavat oppilaat vetoomuksessaan.

Adressin voi käydä allekirjoittamassa tässä osoitteessa


Näin Lauttasaari äänesti

vaaliuurna

Lauttasaaressa äänestettiin jälleen vilkkaasti eduskuntavaaleissa. Saarella oli kuusi äänestyspaikkaa, joiden äänestysprosentti vaihteli 82:n ja 86,8:n välillä. Vilkkainta oli äänestysinto vaalipaikassa C, eli Pajalahden nuorisotalolla. Siellä äänestysaktiivisuus oli aivan Helsingin huippua.

Koko Lauttasaaren äänestysprosentti oli 84. Vertailun vuoksi: koko Helsingissä äänestysprosentti oli 74,9.

Asukaspysäköinti kiinnosti saarelaisia

autoparkki3

Lauttasaari-Seuran järjestämä asukaspysäköinti-ilta 16. huhtikuuta kiinnosti saarelaisia. Tilaisuudessa kaupunkisuunnitteluviraston liikenneinsinööri Juha Hietanen kertoi, että yksi peruste asukaspysäköinnille on metron tulo alueelle. Halutaan välttää, että liityntäliikenne valtaisi asukkaiden paikkoja. Jo nykyisin alueella on runsaasti ulkopuolista pysäköintiä.
 
Uusi pysäköintitapa tulee koskemaan kaikkia katu- ja yleisiä alueita saarella. Maanantaista perjantaihin kello 8-20 välisenä aikana alueilla saa pysäköidä vapaasti vain asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella. Muu pysäköinti on sallittua enintään neljä tuntia pysäköintikiekkoa käyttäen maanantaista perjantaihin kello 8-20 välisenä aikana. Viikonloppuisin ja kello 20-06  pysäköinti on vapaata. Kullakin kadulla sallittu pysäköinti ilmenee kohteen liikennemerkistä. Pysäköinnin valvontaa alueella tullaan tekemään, kertoi liikenneinsinööri Jari Tikkanen.
 
Asukasillan osallistujista suurin osa piti uutta järjestelyä kaupungin rahankeräyskeinona, mutta kannattajiakin löytyi. Suurinta huolta herätti se, miten työpaikoilleen saarelle tulevat ihmiset pystyvät järjestämään liikkumisensa. Yrityspysäköintitunnusta ei saa työmatkoja varten, vaan yrityksen tulee tarvita autoa työajoihin.
 

Järjestelmä voimaan syksyllä koko saarella

Liikennemerkkien asentaminen kestää useita kuukausia. Merkit ovat aluksi huputettuina. Tällöin pysäköinti jatkuu vielä ennallaan. Tavoite on, että huput poistetaan ja pysäköinti muuttuu koko saarella ensi syksynä.

Tunnuksia ei voi vielä lunastaa. Tunnusten lunastaminen on mahdollista noin kuukautta ennen pysäköintimuutoksen voimaantuloa. Rakennusvirasto tiedottaa asukkaille myöhemmin ohjeet tunnuksen hakemisesta.

Lauttasaaressa tunnuksen hinta on 9 euroa kuussa, joka on puolet vanhojen asukaspysäköintialueiden hinnasta. Kuukausihinta nousee yhdellä eurolla kuussa vuosittain vuoden 2021 alkuun saakka. Kaupunki tiedottaa käytännön järjestelyistä ja antaa ohjeet tunnuksen hakemiseksi.

Ensimmäinen asukaspysäköintitunnus tulee hakea henkilökohtaisesti.


Seura on toiveikas Punaisen Huvilan suhteen

Lauttasaari-Seura on toiveikas Punaisen Huvilan säilymisestä saaren asukkaiden yhteistilana. Helsingin kaupunki pani omistamansa Lauttasaaren kartanon ja sen yhteydessä sijaitsevan Punaisen Huvilan avoimeen myyntiin huhtikuun alussa. Oy Julius Tallberg Ab on kiinnostunut hankkimaan kartanon omistukseensa.

Mikäli Kartanon osto toteutuu, yhtiö siirtää pääkonttorinsa Kartanon päärakennukseen ja saneeraa sen alakertaan tilat kahvilalle. Punainen Huvila vuokrattaisiin edelleen Lauttasaari-Seuran käyttöön. Oy Julius Tallberg Ab ja Lauttasaari-Seura ovat tehneet vuokrauksesta aiesopimuksen. Seura on erittäin toiveikas Punaisen Huvilan tilojen säilymisestä nykyisessä käyttötarkoituksessa.

Kartanon päärakennus on ollut pitkään tyhjillään, ja sille on etsitty erilaisia käyttötarkoituksia niissä kuitenkaan onnistumatta. Kaupunki kunnosti Punaisen Huvilan ja vuokrasi sen Lauttasaari-Seuralle vuonna 1983 kotiseututaloksi. Huvilalla sijaitsevat Seuran toimisto ja Lauttasaari-Lehden toimitus. Huvilan tilat ovat myös kaikkien lauttasaarelaisten vuokrattavissa kokouksia ja muita tilaisuuksia varten.

Lauttasaari-Seuran puheenjohtaja Katri Penttinen pitää Oy Julius Tallberg AB:n ostoaietta merkittävänä kulttuuritekona ja toivoo, että Tallberg onnistuu saamaan Kartanon omistukseensa. Sitä puoltavat historialliset syytkin.

Julius Tallbergin toimitusjohtaja Martin Tallberg kertoo, että yhtiö haluaa palata juurilleen ja kantaa yhteiskuntavastuuta Lauttasaaren Kartanon säilymistä historiallisena kohteena. Tallberg -yhtiöiden perustaja kauppaneuvos Julius Tallberg osti Lauttasaaren vuonna 1911 Wilhelm Wavulinin perikunnalta. Kartanoa on käytetty muun muassa Julius Tallbergin pojan Gunnar Tallbergin asuntona 1920- ja 1930 -luvuilla.

Lauttasaari-päivillä paljon tapahtumia lapsille

Kasinonranta täyttyy taas iloisesta porukasta, kun Lauttasaari-päivät alkavat 5. syyskuuta. Lapsille on luvassa monenlaista puuhaa: Aarne Alligaattori, poniajelua, hiekkaveistoskilpailu ja palokunnan sammutusnäytös. Katso päivien ohjelma tästä

Isoja kaava-asioita vireillä saarella

Lauttasaaren alueella on suunnitteilla paljon isoja kaavoitushankkeita, joihin Lauttasaari-Seura pyrkii vaikuttamaan. Seura on kaupunginosayhdistyksenä  alueen asukkaiden virallinen edustaja.

Kaavoitusasioissa Seuran tärkeimmät kohteet vuonna 2015 ovat

•Vaikuttaminen uuteen yleiskaavaan, varsinkin kaupunkibulevardihankkeeseen. Tarkempaa tietoa Seuran kannaotosta yleiskaavan löytyy tästä

•Lauttasaaren ala-asteen laajennus. Ala-aste kaipaa uusia pysyviä koulutiloja. Nyt oppilaita on jouduttu sijoittamaan ns. viipalekouluihin. Asia on Seuran tärkeysjärjestyksessä erittäin kiireinen.

•Ostoskeskusta ja sen ympäristöä koskevat kaavakysymykset. Esimerkiksi vastapäätä ostaria suunnitellaan asuintaloa, jonka alta bussit nousisivat Lauttasaarentielle.

•Heikkaanaukion parantaminen. Nyt aukio on sekava ja liikennesääntöjä rikotaan jatkuvasti.

•Lohiapajanlahden kaavamuutos. Alueen venesaatamat ollaan siirtämässä ulommas ja alueelle suunnitellaan useita kerrostaloja.

•Isokaarelle tulevan uuden päiväkodin kaava. Alueelle kaavaillaan 250 lapsen jättipäiväkotia. Seura haluaisi Lauttasaareen kaksi kohtuullisemman kokoista päiväkotia.

•Koivusaaren osayleiskaava. Katso asiasta tarkemmin tästä

•Metron liityntäliikenne, joka ei tyydytä Lauttasaari-Seuraa esitetyssä muodossa.

 

Valoa saarelaisille

Helsingin kaupunki on luvannut parantaa valaistusta Lauttasaaressa joillakin alueilla. Lauttasaari-Seura kyseli alkuvuodesta asukkailta havaittuja puutteita alueen valaistuksessa. Korjaustoiveista tehtiin yhteenveto, joka lähetettiin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille.

Rakennusvirasto lupaa vastauksessaan korjata valaistusta osassa Lauttasaari-Seuran esittämissä ongelmallisissa kohteissa. Viraston mukaan Lauttasaaren ikääntynyt puupylväisiin perustuva valaistus on ollut pitkään uudistuskohteena.
 
Seuran aloitteen johdosta lisää valoja on tulossa Heikkilänpolun ja Haahkapolun jatkeena oleville kevyen liikenteen reiteille. Muutokset on viraston Seuralle lähettämän kirjeen mukaan tarkoitus tehdä ennen metron käyttöönottoa. Parannus on tulossa myös Särkiniementie 11- 12 kohdalle. Kaupunki ilmoitti, että kadun katuvalaisinten tehoa voidaan nostaa 100 watista 150 wattiin. Valoa saadaan myös puustoa karsimalla. Toimenpiteet tehdään ennen seuraavaa pimeää kautta.
 
Kaupunki ei Seuran esityksestä poiketen lupaa lisää valoja Kajavarannantie – Lounaisväylä väliselle rantareitille, Myllykalliolle ja Särkiniemeen. Rantareittiä ei haluta valaista, koska rantapuisto on arvokas lepakkoalue ja se tulee suositusten mukaan säilyttää hämyisenä. Myös muiden em kohteiden kielteistä päätöstä perustellaan luontoarvoilla. Myllykalliolla pitäisi tehdä myös kalliita kallioporauksia. Maamonlahden niemen valaiseminen vaatisi kokonaan laajemman sähköverkon rakentamisen, mihin ei ole varoja.
 
Hevosenkenkäpuiston valaisemista ei luvattu puistorakentamisen niukkojen määrärahojen takia. Kuitenkin Särkiniementien vanhat puupylväät ovat uudistuslistalla ja lisää valoja saadaan, kun ne muutetaan aikanaan ledeiksi.

 

 

Punainen Huvila myyntiin

P huvila

Helsingin kaupunki on pannut omistamansa Lauttasaaren kartanon ja sen yhteydessä sijaitsevan Punaisen Huvilan avoimeen myyntiin.
Kartano on ollut pitkään tyhjillään, ja sille on etsitty erilaisia käyttötarkoituksia. Punainen Huvila on sen sijaan ollut alueen asukkaiden aktiivisessa käytössä. Huvilalla sijaitsee muun muassa Lauttasaari-Seuran toimisto. Huvilan tilat ovat myös kaikkien lauttasaarelaisten vuokrattavissa kokouksia ja muita tilaisuuksia varten.

Lauttasaari-Seura on käynyt aktiivisia neuvotteluja, jotta Punainen Huvila saataisiin säilymään saaren asukkkaiden yhteisenä asukastilana. Neuvottelut ovat edenneet hyvin, ja Seura on erittäin toiveikas tilojen säilymisestä nykyisessä käyttötarkoituksessa.

Huvila on saaren vanhin rakennus vuodelta 1792. Lauttasaaren kartanon empiretyylinen päärakennus on peräisin 1800-luvun alkupuolelta. Molemmat rakennukset ovat suojeltuja.

Kartanoa koskeva tarjouskilpailu päättyy 18. toukokuuta.

Myynti-ilmoitus Helsingin kaupungin sivuilla tässä

Lauttasaaren historia kuvina

lauttasaaren asemakava copy

Lauttasaaren säätiö on julkaissut nettisivuillaan hienon Lauttasaaren historiaa käsittelevän kuvallisen historiikin. Mukaan ovat päässeet muun muassa Myllykallion tuulimylly, linja-autoliikenteen alku, selvittämätön murha ja paikalliset salakuljettajat.

Lauttasaaren Säätiö perustettiin vuonna 1945 – aikaan jolloin Lauttasaari päätettiin liittää Helsinkiin. Säätiö tukee alueen toimintaa monipuolisesti. Se muun muassa myöntää avustuksia lauttasaarelaisille yhdistyksille, kouluille ja päiväkodeille. Vuonna 2014 avustuksia myönnettiin 45 000 euroa.

Säätiön tekemä kuvahistoriikki löytyy tästä

Alakategoriat