Koivusaaren asemakaavaluonnos yli kuntavaalien lautakunnassa

 
Kaupunkisuunnittelu lautakunta jätti Koivusaaren asemakaavaluonnoksen pöydälle yli vaalien kokoomuksen ehdotuksesta. Vihreät olisivat olleet halukkaita palauttamaan kaavan uuteen valmisteluun, jotta liikenneratkaisusta olisi saatu parempi eikä ramppia olisi tehty vain moottoritien ehdoilla. Käytännössä lautakunnan päätös tarkoittaa ajan peluuta yli vaalien, sillä asia on tulossa uudestaan käsittelyyn 25.4.Pöydällä olon aikan kaupunkisuunnitteluvirasto käy moottoritietä koskevia neuvotteluja ELY:n kanssa. 
 
Lautakunta käsitteli Koivusaaren asemakaavaluonnosta 28.2., vaikka aluetta koskeva osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Nopeaa etemistä halutaan, jotta Koivusaaren metroasemalle saataisiin käyttäjiä välittämättä siitä, että Länsiväylästä on yleiskaavassa täysin erilainen suunnitelma kuin osayleiskaavassa.
 
Asemakaava-alueen toteuttaminen edellyttää merkittäviä etupainotteisia investointeja. Helsingille kohdistuvat toteuttamiskustannukset ovat noin 160 miljoonaa euroa. Länsiväylään liittyvien kustannusten osalta kustannusjakoperusteet täsmentyvät myöhemmin. Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 550 €/k-m². Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 200–220 miljoonaa euroa.
Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Koivusaaresta muodostuu metroradan varteen merellinen asuin- ja työpaikka-alue, jossa  meri ja veneily säilyisivät olennaisena osana. Ristiriittaakin on sillä, kaupunginmuseon mielestä Koivusaaren rakentaminen muuttaan merkittävällä tavalla Helsingin läntisen sisääntulon maisemaa satama-, vesi- ja viheralueesta tiiviisti rakennetuksi kaupunkiympäristöksi.
 
Lauttasaari-Seura on esittänyt, että Koivusaaren suunnittelu tulisi keskeyttää siihen saakka kunnes Länsiväylän ratkaisu on päätetty lopullisesti. Seuran mielestä valtavat merentäytöt pilaavat luontoa ja hävittävät merelliset näkymätLiikenneratkaisuehdotus ohjaisi Lauttasaaren liikenteen Länsiväylälle kulkemaan Koivusaaren läpi ja sumputtaisi Lauttasaaren liikennettä, kun Katajaharjun ramppi poistettaisiin.
 
Koivusaaren asemakaavaluonnokseen voit tutustua tästä Koivusaari_asemakaavaluonnos.pdf 
 

Kiinnostuneet voivat osallistua kaavaluonnokseen Helsingin oheiden mukaan seuraavasti: 

Suunnitteluratkaisut esitetään kaavaluonnoksessa, joka on esillä mielipiteitä varten kaupungintalolla, info- ja näyttelytila Laiturilla, verkkosivuilla ja usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa. Tällöin kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja tehdä kehittämisehdotuksia. Usein järjestetään yleisötilaisuus ja/tai kaavanäyttely tms.

Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle.

Kansallisesta kaupunkipuistosta perusselvitys

20160807 181607

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2017 hyväksyä yksimielisesti Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -valtuustoaloitteen. Aloitteen oli allekirjoittanut 54 valtuutettua.

Valtuusto edellyttää ponnessaan, että puiston perustamisselvitys käynnistetään tämän vuoden aikana. Toisessa ponnessa esitetääm, että kaupunkilaisille järjestetään kysely siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja -puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden ja kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka voidaan perustaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunkialueelle. Päätöksen puistosta tekee ympäristöministeriö kaupungin ehdotuksen ja valmistelun pohjalta.

Helsingin nykyisessä kaavassa on Helsinki-puisto. Sitä esitetään uudessa yleiskaavassakin, mutta siinä Helsinki-puistomerkintä on vain teemakartassa eikä siksi sido muita päätöksiä. Yleiskaavan 2016 Helsinki -puisto on suppeampi kuin kaavassa 2002 eikä enää sisällä Lauttasaaren eteläosaa ja sen edustan merialuetta.

Kansallinen kaupunkipuisto saattaisi toteutuessaan turvata eteläisen Lauttasaaren luonnontilaisten rantojen säilymisen paremmin kuin Helsinki-puisto. Siksi Lauttasaari-Seurakin kannattanut kaupunginosayhdistysten puistoa. Valtuustoaloitteen käsittelyn aikana seuran kaava-, liikenne- ja ympäristöryhmä esitti kaupunkisuunnittelulautakunnalle, että se pitää kansallisen kaupunkipuiston selvittämistä perusteltuna. 

Koivusaaren jatkosuunnitteluun haetaan valtuuksia

20170213 161207

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä on kaksi Koivusaarta koskevaa linjausta. Lautakunnan pitäisi hyväksyä viraston ehdotus Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta jatkosuunnittelun pohjaksi ja antaa vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin mielipiteisiin ja kannanottoihin.

Toisena lautakunnan asiana on Koivusaaren eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman tarkistaminen sekä katumaisen liittymän periaatesuunnitelma. Ne esitettäisiin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Länsiväylästä on Koivusaaren kohdalla kaksi päätöstä. Osayleiskaavassa Länsiväylä on edelleen moottoritie. Yleiskaavassa Länsiväylä on kaupunkibulevardi. Kumpikaan kaavoista ei ole lainvoimainen. Lauttasaari-Seura ennakoi tilanteen ja esitti viime keväänä mielipiteenään, että Koivusaaren suunnittelua ei tule viedä eteenpäin ennen lainvoimaista päätöstä siitä, onko Länsiväylä jatkossa moottoritie vai kaupunkibulevardi. Kaupunki ei vastineessaan puutu seuran esittämään keskeiseen vaatimukseen.

Viraston ehdotuksessa todetaan, että Koivusaaren asemakaava-alueen toteuttaminen edellyttää merkittäviä etupainotteisia investointeja. Kaupungille kohdistuviksi toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu noin 160 miljoonaa euroa. Hinta ei ole lopullinen, sillä valtion omistamaan Länsiväylään kohdistuvien kustannusten jakoperusteita ei vielä päätetty.

Liikenneratkaisuna virasto esittää Länsiväylän muuttamista aiemmasta aluevaraussuunnitelmasta siten, että tien poikkileikkauksen kokonaisleveys kapenisi 72 metristä 42 metriin. Tämä onnistuisi mm siten, että luovutaan bussipysäkkien sijoittamisesta liittymään Koivusaaren kannen alle ja laitetaan niille korvaavat pysäkit Ruoholahteen, Kamppiin ja Espoon puolelle tai Koivusaaren katuverkkoon.

Liikennesuunnitelmaa on valmisteltu Koivusaaren osayleiskaavaa laajemmalle alueelle Lauttasaaressa aina Lemissaarentielle asti. Lähtökohtana on Katajaharjun kattaminen, vaikka siitä ei ole lainvoimaista kaavaa. Nykyinen Katajaharjuntien ramppi (kuvassa) poistettaisiin jo väylänteon ensimmäisessä vaiheessa.

Lauttasaari-Seuran on esittänyt, että Koivusaareen ehdotetut liikenneratkaisut vaikeuttavat merkittävästi Lauttasaaren liikennettä. Seuran kanta on edelleen, että Koivusaaren suunnittelua ei tulisi tehdä ennen lainvoimaista yleiskaavaa.

Valokuvanäyttely Lauttasaaren elämästä

Mutteri

Lauttasaari juhlii – Drumsö firar-juhlavuoden Elämää Lauttasaaressa -valokuvanäyttely on esillä Lauttasaaren liikuntakeskuksessa osoitteessa Heikkiläntie 4. Liikuntakeskuksen aulassa on esillä viisikymmentä taulua lauttasaarelaisesta elämästä. Kuvat on saatu saarelaisilta itseltään. Näyttelyn vanhimmat kuvat ovat 1900-luvun vaihteesta, ja kuvakavalkadi jatkuu aina 2000-luvulle saakka.

Kuvia voi tutkia Aarresaaren sivuilla http://aarresaari.org/valokuvat/#cgl

Elämää Lauttasaaressa valokuvanäyttely on esillä Lauttasaaren liikuntakeskuksessa maaliskuun loppuun asti. Tapahtuman järjestävät Marjo Suomalainen ja Lauttasaari-Seura.

Lauttasaaren liikuntakeskus on avoinna

Maanantai-Perjantai klo 9.-20.
Lauantai klo 9.-13.
Sunnuntai klo 16.-19.30

Tutustu kaupunkiluonnon saloihin

PojatPontotKuva: Juha Laaksonen 

 

Talviluonnon päivänä 4.2.2017 koko perheen tapahtumassa voi tutustua kaupunkiluontoon ja rakentaa linnunpönttöjä. Tarjolla on mielenkiintoisia esitelmiä erityisesti Lauttasaaren linnuista ja kasveista, tarinaa Helsingin edustan sotilassaarien luontoarvoista ja tavata luontoasiantuntijoita ja -kirjailijoita. Tapahtuma on Lauttasaaren yhteiskoululla, osoite Isokaari 19. 

Pönttömestari Urpo Koponen opastaa linnunpönttöjen rakentamisessa ja kertoo erilaisista linnunpöntöistä koulun pihalla klo 12.00 lähtien. Tavoitteena on päivän mittaan rakentaa 100 pönttöä osana YLEn Miljoona linnunpönttöä -kampanjaa. Rakentamansa pöntön voi ripustaa koulun lähimetsiin tai viedä omaan pihaansa tai kesämökilleen. Ne ovat erinomainen ensiapu kolopesijöiden koko ajan pahenevaan asuntopulaan. 

Koulun aulassa on mahdollista keskustella luontoasiantuntijoiden kanssa luontomme tilasta, kysellä vinkkejä lintu- ja luontoharrastamisesta ja neuvoja lähiluontoreiteistä. Toimintaansa esittelevät mm. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, joka kertoo mahdollisuuksista toimia lähiluonnon hyväksi sekä Luonnonsuojeluliiton Suomi 100 luontohelmeä Uudenmaan kohteista, Tringa ja Foto Fennika. 

Ohjelma auditoriossa 

Klo 13.00 Tervetuloa

Klo 13.05 Suomen luonnon päivät 2017, biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro SYKE

Klo 13.20 Miljoona pönttöä -kampanja ja Lauttasaaren linnut, toimittaja Juha Laaksonen YLE

Klo 13.40 Lauttasaarten puut ja pensaat, puutarhuri Mikko Lagerström

klo 14.00 Tauko 

Klo 14.20 Suomalainen luonto taiteessa, kuvataiteilija Minna Pyykkö 

Klo 14.40 Melkki ja muut Helsingin sotilassaaret luontokohteita, luontokirjailija Jarmo Nieminen 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Lauttasaari-Seura ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Se on osa Lauttasaari juhlii - Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia ja Luonnon päivien juhlintaa. 

Seuraa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa 

#luonnonpäivät

#Miljoonapönttöä

#suomi100

#Lauttasaari

#Lauttasaarijuhlii

#Helsinki

 

 

 

 

Suomi 100 vuotta - malja juhlavuodelle

Malja 100 v 1

Lauttasaari-Seura isännöi Suomi 100 vuotta -juhlavuoden avajaisia lauantaina 31.12. klo 15:00 Lauttasaari-Seuran toimistolla osoitteessa Pohjoiskaari 9 B.

Tilaisuuden tarkoituksena on nostaa malja tulevan juhlavuoden kunniaksi sekä käynnistää virallisesti Lauttasaari juhlii - Drumsö firar -tapahtumavuosi. Tilaisuus on vapaamuotoinen ja avoin kaikille, mukaan mahtuu 70 ensimmäistä.

Tervetuloa juhlistamaan tapahtumantäyteistä Uutta Vuotta yhdessä Lauttasaari juhlii - Drumsö firar -suunnitteluryhmän kanssa.

 

Lue lisää Lauttasaari juhlii - Drumsö firar -juhlavuodesta ja tykkää samalla Facebook -sivustosta, niin pysyt ajantasalla tulevien tapahtumien osalta.

Lauttasaareen kaupunkipyöräasemia

Kaupunkipyöräverkosto laajenee Lauttasaareen. Kaupunkisuunnitteluvirasto julkisti uusien pyöräasemien sijainnit 16. joulukuuta. Lauttasaareen tulee yhdeksän pyöräasemaa: Luoteisväylälle, Lahnalahdentielle, Gyldenintielle, Heikkilänaukiolle, Lauttasaarensillalle, Lauttikselle, Heikkiläntielle, Itälahdenkadulle ja Melkonkujalle.

Asukkailla on ollut mahdollisuus kommentoida kaupunkipyörien laajenemisen suunnitelmaluonnosta loppukesällä 2016 Helsingin kaupungin Kerrokantasi-palvelussa, jossa vastauksia saatiin yli 1300 asukkaalta.

Lauttasaaressa on ihmetelty aseman puuttumista esim. Isokaarenalueelta, missä on koulu ja uimahalli. Asemien suunnittelusta vastannut Reetta Keisanen kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoo, että asemien sijainti päätettiin kokonaisarvion mukaan ja siihen vaikutti Lauttasaaressa asukas- ja työpaikkojen määrät saaren eri alueilla. Hänen mukaansa asemien käyttöä tarkkaillaan ja niiden sijoittelua voidaan muuttaa saatujen kokemusten perusteella.

Katso tästä Lauttasaaren tarkat pyöräparkin paikat.

Lauttasaari-Seura vaatii yleiskaavapäätöksen kumoamista

Lauttasaari-Seura vaatii Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan yleiskaavapäätöksen osasta Lauttasaarta ja Melkistä. Vaatimuksiaan Seuran perustelee lainvastaisuudella.

Lauttasaaren pohjois- ja koillisosan merentäytöt mahdollistava päätös on Uudenmaan maakuntakaavan vastainen. Kyseisellä alueella ei ole otettu myöskään huomioon lepakkoesiintymän vaatimaa suojelua.

Länsiväylän kaupunkibulevardia koskeva kaavamerkintä ja metrolinjan pohjoispuolella olevan C2 kaavamerkintä tulisi Seuran mielestä kumota, koska yleiskaavassa ei ole noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleiskaavan sisältövaatimuksia ja selvittämisvaatimuksia. Lisäksi kaavassa on jätetty huomioimatta ja vaarannettu asemakaavoissa osoitetut mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Huomioitta ovat jääneet myös maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.  

”Yleiskaavaratkaisu ei turvaa Lauttasaaren luonnonarvoja eikä sillä vaalita luonnonympäristöä eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja, vaan yleiskaavaratkaisu ohjaa muuttamaan voimassa olevia asemakaavoja siten, että laajojen kansalaispiirien elinympäristö heikkenee virkistysalueiden supistuessa”, toteaa Seura.

Kumoamisvaatimuksen perusteluksi Seura esittää myös, että yleiskaavaratkaisu ei hallintolain 6 §:n mukaisesti suojaa kuntalaisten oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

”Yleiskaavapäätös rikkoo Lauttasaaren pohjois- ja koillisosan osalta kuntalaisten oikeutettua luottamusta siihen, että ajantasaiset asemakaavat suojaavat rakennettua ympäristöä, virkistyskäyttöä ja luontoarvoja.”

Melkin saarta koskeva päätös tulee kumota siksi, että yleiskaava on maakuntakaavan ja luonnonsuojelulain 29 §:n ja 49 §:n vastainen.

Seuran valitus on luettavissa täältä.

Juha Laaksonen on vuoden lauttasaarelainen 2016

Juha nettiin

Lauttasaarelainen kirjailija ja Ylen luontotoimittaja Juha Laaksonen on valittu Vuoden 2016 lauttasaarelaiseksi. 

Hän sai tunnustuksen vuosia tekemästään työstä luonnon puolesta. Luontotoimittajana hän on luonnostaan luonnon puolestapuhuja yleisesti, mutta yhtä lailla hän ottaa ohjelmissaan Ylellä esiin myös Lauttasaaren.

”Olen puhunut ohjelmissani paljon Larun luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, puistoista ja saaren monipuolisesta linnustosta. Kun puolustan viheralueita, otan Lauttasaaren yleensä esimerkiksi. Lintupiireissä on hyvin selvää, että olen nimenomaan lauttasaarelainen”, Laaksonen sanoo.

Hän sai tunnustuksen Lauttasaaren kirkossa itsenäisyyspäivän juhlassa 6. joulukuuta.

 

Kuva: Katja Pesonen

Itsenäisyyspäivän juhla Lauttasaaressa

Tiistaina 6. joulukuuta kunnioitetaan 99 vuotta täyttävää Suomea juhlallisin menoin. Kello 10.30 on kunnianosoitus sankarihaudoilla, kello kello 16 alkaa juhla kirkossa. Katso tästä päivän ohjelma kokonaisuudessaan. Tervetuloa! 

Alakategoriat