Yleiskaavan lyhyen ajan painopisteet

20170213 161218

Lauttasaari ei kuulu yleiskaavan ensimmäisiin toteuttamiskohteisiin. Tämä ilmenee kaupunkisuunnittelulautakunnan ensi tiistain kokousaineistosta. Kaupunkisuunnitteluvirasto tuo lautakuntaan tiedoksi luonnoksen yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmäisessä vaiheessa suunniteltavista ja toteutettavista alueista. Raportissa listataan kaikkiaan 15 aluetta.

Kohteet ovat:Malmin lentokenttä (3 aluetta), Jokeriin kytkeytyvät alueet Latokartanossa sekä Roihupellossa, Laajasalon kaupunkibulevardin Yliskylän-osa, Vartiosaari, Vihdintien kaupunkibulevardin eteläosa (3 aluetta), Tuusulanväylän kaupunkibulevardin eteläosa (3 aluetta), Puotilanrannan ja Rastilan muodostama merellinen kokonaisuus.

Kunkin alueen osalta käydään läpi alueen yleiskuvaus ja maanomistussuhteet sekä asuinrakentamisen edellytyksiä. Lisäksi tunnistetaan rakentamisen edellyttämiä kynnysinvestointeja sekä arvioidaan alueen toteuttamiskelpoisuutta. Samalla analysoidaan viherverkoston kehitystarpeita ja arvioidaan toteuttamisen merkittävimpiä vaikutuksia sekä kytkeytymistä muihin meneillään oleviin tai suunniteltuihin kehittämishankkeisiin.

Raportissa keskitytään kuvaamaan asuntokaavavarannon oletettua määrää ja tunnistamaan investointitarpeita sekä kytkentöjä, joita tarkennetaan jatkosuunnittelussa ja osana asemakaavoitusta. Esitetyillä alueilla on mahdollista vastata seuraavan 15 vuoden kaavoitustarpeeseen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet KSLK 25.4.2017 löytyy tästä.Yleiskaavan_lyhyen_ajan_painopisteet_KSLK_25042017.pdf

Lauttasaaressa äänestettiin aktiivisesti

Puolueiden kannatus Lauttasaaressa 2017

Lauttasaarelaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat valtuustoon hyvin edustajia omalta alueeltaan. Lauttasaarelaisista ehdokkaista valtuustoon valittiin kokoomuksesta Sirpa Asko-Seljavaara, Ulla-Marja Urho ja Mia Nygård, vihreistä Elina Moisio ja SDP:stä Nasima Ryzmyar.

Lauttasaaren äänestystulos poikkeaa selvästi koko Helsingin tuloksesta. Lauttasaaressa Kokoomuksella (43,7%) ja RKP:llä (12,1%) on huomattavasti suurempi kannatus kuin Helsingissä keskimäärin. Myös Vihreät (24.1 %) saivat saarelta keskimääräistä enemmän ääniä. SDP:llä, Vasemmistoliitolla ja Perussuomalaisilla on huomattavasti pienempi kannatus saarella kuin Helsingissä keskimäärin. Lauttasaaren äänestysprofiili oli edelleen samankaltainen kuin kuntavaaleissa v. 2012. Tiedot puolueiden kannatuskaavioon on koottu YLEn tulospalvelun sivuilta, kun kaikki Helsingin äänet on laskettu.

Jan Vapaavuori oli Lauttasaaressakin äänikuningas, ääniä saarelta tuli 1661 kpl. Lauttasaaren äänikuningattaria olivat kokoomuksen Ulla-Marja Urho ja vihreiden Elina Moisia. Molemmat saivat runsaasti puolet äänistään Lauttasaaresta. Saarelle viime vuonna muuttanut SDP:n Nasima Razmyarin kokonaisäänimäärä oli saaren ehdokkaista suurin, mutta hänen äänistään vain alle kymmenen % on saarelta.

Lauttasaarelaisten kaupunginvaltuustoon valittujen ja varasijalle päässeiden ehdokkaiden äänimäärät vahvistamattoman tuloksen perusteella ovat seuraavat:

valtuutetut:

Razmyar Nasima, SDP: 1462 ääntä, joista 112 Lauttasaaresta

Asko-Seljavaara Sirpa, Kokoomus: 1279 ääntä, joista 368 Lauttasaaresta

Urho Ulla Marja, Kokoomus: 1135 ääntä, joista 649 Lauttasaaresta

Moisio Elina, Vihreät: 1032 ääntä, joista 611 Lauttasaaresta

Nygård Mia, Kokoomus: 808 ääntä, joista 544 Lauttasaaresta

varavaltuutetut:

Hillman Perttu, Kokoomus: 576 ääntä, joista 178 Lauttasaaresta

Kupias Marianna, Kokoomus: 416 ääntä, joista 95 Lauttasaaresta

Hytönen Pia, Kokoomus, 385 ääntä, joista 157 Lauttasaaresta


Nasima Razmyar, Sirpa Asko-Seljavaara ja Ulla-Marja Urho ovat nykyisiä valtuutettuja. Elina Moisio on nykyinen varavaltuutettu. Mia Nygård, Perttu Hillman, Marianne Kupias ja Pia Hytönen olivat uusia ehdokkaita. Lauttasaarelainen Leena Koivula Suomen Eläinoikeuspuolueesta sai enemmän ääniä kuin Kupias tai Hytönen, mutta ei päässyt valtuustoon, koska vaalit perustuvat suhteelliseen vaalitapaan. 
Kaikkien lauttasaarelaisten ehdokkaiden saamat äänimäärät voi katsoa oheisessa pdf:ssä.Lauttasaarelaisten_äänimäärät_2017.pdf 

Kolmanneksi paras aktiivisuus

Äänestysalueen Lauttasaari B äänestysprosentti 77,4 oli Helsingin kolmanneksi paras. Kaikilla saaren äänestysalueilla äänestettiin huomattavasti aktiivisemmin kuin Helsingissä keskimäärin (61,6 %). Lauttasaaren äänestysprosentit olivat:

Lauttasaari B  77,4 %

Lauttasaari E 74,4 %

Lauttasaari C 73,7 %

Lauttasaari D 73,4 %

Lauttasaari F   73,1 %

Lauttasaari A 70,1 %

 

 

Saarelaisten ehdokkaiden vaalitentti

Kuva vaalikyselystä

Ellet vielä tiedä, ketä äänestät, nyt on tarjolla lisätietoa Lauttasaaressa asuvien kuntavaaliehdokkaiden mielipiteistä. Lauttasaari-Seura ja Lauttasaari-lehti kysyivät kaikilta ehdokkailta kaavoituksesta, rakentamisesta, palveluista ja liikenteestä. Ehdokkaat vastasivat avoimiin kysymyksiin ja ottivat kantaa annettuihin vaihtoehtoihin. Määräaikaan mennessä saatiin vastaukset 31 ehdokkaalta. Liiteestä näet mm, mitkä puolueet ja ketkä ehdokkaat kannattavat Länsiväylän muuttamista kaupunkibulevardiksi tai Kotkavuoren virkistysalueen säilyttämistä. Kyselyssä tuli esiin eroja myös siinä, suuntaisivatko ehdokkaat rahaa pyöräilyyn vai teiden kunnossapitoon tai liikuntaan vai kulttuuriin. Kaikki ehdokkaat kannattivat, että on suora bussiyhteys keskustaan metroliikenteen alettuakin ja että yksityisille päiväkodeille tulisi antaa lisää lupia, jotta päiväkotitilannetta voitaisiin helpottaa.

Lue lisää tämän päivän Lauttasaari-lehdestä. Lauttasaari juhlii - Suomi 100 hankkeen vaalitempauspäivänä ehdokkaat ovat tavattavissa Lauttiksella lauantaina 1.4. klo 10 - 15.

Vastaukset monivalintakysymyksiin saat täältä. Kuntavaali_ehdokkaiden_vaalitentti.pdf.

Nyt yhteislaulu raikumaan

IMG 0824

Lauttasaari juhlii - Suomi 100 hankkeen teema vaihtuu huhtikuussa musiikiksi. Perinteisiä yhteislauluja lauletaan LYK:n Julius-salissa ke 29.3. klo 19.  Pullakahvit tarjotaan 200:lle ensimmäiselle klo 18 alkaen.

Koululla musisoivat Marjukka Andersson/piano, Sanna Rintala/viulu, Raimo Nummela/hanuri ja laulattajana Ari Kajander.

Tervetuloa!

Jalkakäytävää suunnitellaan Koivusaaren metrolle

Jalkakäytävä

Helsingin kaupungin rakennusvirasto selvittää, voisiko Koivusaaren metroaseman ylätasolta Lauttasaarentien ja Katajaharjuntien risteykseen rakentaa jalkakäytävän. Se sijoittuisi Länsiväylän rampin eteläpuolelle meluesteen viereen.

Jalkakäytävä parantaisi jalankulkuyhteyksiä korttelialueiden ja metroaseman välillä. Nyt metroasemalle johtavat kadut Sotkatie ja Telkkäkuja ovat jyrkkiä ja erityisesti liukkailla keleillä vaikeakulkuisia. Rakennusviraston alustavan selvityksen mukaan uusi jalkakäytävä voi täyttää esteettömyyden erikoistason vaatimukset, mikä helpottaisi erityisryhmien mahdollisuuksia metroaseman käyttöön. Alueella tehdään mittauksia lähiviikkojen aikana.

Koivusaaren asemakaavaluonnoksessa on esitetty, että jalkakäytävä sijoitettaisiin Vaskilahdenkadulle, jota pitkin pääsisi metroasemalle. Vaskilahdenkadusta päätetään asemakaavoituksessa.

Työtä lasten ja nuorten hyväksi

Lauttasaari-Seuraan on perustettu uusi päiväkoti- ja koulutyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja vaikuttaa saaren nykyisiin ja tuleviin päiväkoti- ja koulutilahankkeisiin sekä muihin lapsiin ja nuoriin liittyviin asioihin. Ajankohtaisimpina asioina lienevät tällä hetkellä uuden Vattuniemen koulun peruskorjauksen ja suunnittelun seuraaminen, nykyisten koulujen peruskorjaukset sekä nykyisen päiväkotitilanteen kartoittaminen ja tulevat päiväkotihankkeet. Tarkoitus on päästä nopeasti vaikuttamaan.

Mikäli olet päiväkoti- tai kouluasioista kiinnostunut, tervetuloa mukaan! Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 28. maaliskuuta kello 19 seuran toimistolla Pohjoiskaari 9B. Tule mukaan vaikuttamaan! Työryhmän vetäjänä toimii Niina Oksanen, jolle ilmoittautumiset ja tiedustelut osoitteeseen seura @ lauttasaari.fi.

Koivusaaren kaavavalitus nurin

20170310 181254

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Koivusaaren osayleiskaavasta tehdyn valituksen.

Kuntalainen oli valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston 14.1.2015 tekemästä Koivusaaren osayleiskaavapäätöksestä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kuntalainen vei asian KHO:oon ja  vaati, että Helsingin hallinto-oikeuden ja Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan.

Perusteluinaan valituksen hylkäämiselle KHO totesi päätöksessään 10.3.2017, että osayleiskaavan toteuttamisesta ei aiheudu valittajalle hänen kaava-alueen ulkopuolella Katajaharjun alueella sijaitsevan kiinteistönsä käyttöä rajoittavia vaikutuksia. Kysymys on lähellä Helsingin keskustaa sijaitsevasta kaupunkiympäristöstä, joten pelkästään kaavan toteuttamiseen liittyviä maisemavaikutuksia, tai sitä, että maisemavaikutukset yleisemmin voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon kaava-alueen ulkopuolisella alueella, ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 4 momentissa tarkoitettuna kohtuuttomana haittana maanomistajalle.

KHO:n mukaan maanomistajalle aiheutuvaa haittaa arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että osayleiskaava-alueelle sijoittuva metroasema sekä muut alueelle jatkosuunnittelun myötä toteutuvat palvelut tulevat osaltaan hyödyttämään myös kaava-alueen ulkopuolisia alueita kuten Katajaharjun aluetta.

Kuva: Koivusaaren pohjoisosa. Osayleiskaavan myötä kuvan merialue täytetään. 

SOTE-uudistuksessa turvattava monipuoliset lähipalvelut Helsinkiin

20170305 195518

Lauttasaari-Seura ja kaksitoista muuta kaupunginosayhdistystä vaativat Helsinkiä kuuntelemaan asukkaitaan sosiaali- ja terveyspalveluja koskevassa uudistuksessa. Kannanoton on valmistellut Lauttasaari-Seuraan perustettu sote-työryhmä.

Helsinki on keskittämässä sosiaali- ja terveyspalvelujaan suuriin jättimäisiin keskuksiin. Kaupungin suunnitelmissa on mm. Lauttasaaren terveyskeskuksen lakkauttaminen ja palvelujen siirtäminen keskustan hyvinvointikeskukseen.

Hallituksen sote-uudistuksen myötä sote-asiat siirtyvät maakuntiin ja uudistuksen yksi keskeinen ajatus on asukkaiden valinnanvapaus. Helsinki linjaa kantaansa sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaista annettavassa lausunnossaan. Helsingin sote -lautakunta käsitteli lausuntoehdotusta ja keskittäminen näyttäisi jatkuvan. Se huolestuttaa asukkaiden etuja ajavia kaupunginosayhdistyksiä, koska uhkana on, että asukkaiden mahdollisuus saada palvelut läheltä heikkenevät.

Kaupunginhallituksen jäsenille lähetetyssä kannanotossaan kaupunginosayhdistykset edellyttävät, että Helsingin tulee kannattaa lähipalveluiden kehittämistä antaessaan lausuntonsa valinnanvapauslainsäädännöstä ja osallistuessaan Uudenmaan maakunnan sotevalmisteluun.

Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa 6.3.2017 ja valtuusto hyväksyy lausunnon 23. 3.2017.

Lauttasaari-Seuran valmisteleman kannanoton kaupungille voi lukea kokonaisuudestaan täältä Sotekannanotto_020317.pdf .

Heikkilänaukio uusiksi

Kaupunkisuunnitteluvirastossa suunnitellaan yhdessä rakennusviraston kanssa Heikkilänaukion tori- ja katualueen uudelleen järjestelyä. Tavoitteena on yhdistää Heikkiläntien kahteen osaan jakama aukio yhtenäiseksi toritilaksi, siirtää autoliikenne aukiota reunustaville kaduille sekä järjestää auto-ja pyöräpysäköinti uudelleen. Heikkilänaukiosta on tarkoitus tehdä nykyistä parempi asukkaiden olohuone, jossa on tilaa tapahtumille ja mahdollisesti torikahvilarakennus.

Vattuniemelle kokonaissuunnitelma

Vattuniemeä kaavoitetaan entisestään, minkä lisäksi toimitiloja on muutettu asuintaloiksi. Vaarana kuitenkin on, että Vattuniemestä tulisi tiivis asuntokeskittymä, jossa ei kuitenkaan ole lainkaan palveluita.  Muun muassa Lauttasaari-Seura on toivonut, että alueelle tehtäisiin kokonaissuunnitelma, jossa asuinrakentamisen lisäksi alueelle kaavoitettaisiin tarpeeksi tilaa palveluille kasvavan väkimäärän tarpeisiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt kokonaissuunnitelman Vattuniemen keskiosaan. Siinä kartoitetaan tontit niin kiinteistöjä kuin palveluita varten. Helpotusta Vattuniemeen saadaan ainakin jo siitä, että sinne rakentuu koulu- ja päiväkoti syksyllä 2019.

Suunnitelmaa tekevässä työryhmässä ovat mukana tilakeskus sekä opetus-, varhaiskasvatus- ja kaupunkisuunnitteluvirasto. 

Lauttasaari-Seura on tehnyt kannanoton, jossa se toimii Vattuniemen kokonaissuunnitelman tekoa ennen Lohiapalahden rakentamista. Se on luettavissa täältä.

Alakategoriat