Tapahtumat
Time30.11. klo 16:30-19:00

Kom och diskutera framtiden för S:t Jacobs kyrka!

I media har getts en bild av att Johannes församling skulle stå i beråd att dra oss bort från Drumsö och sälja kyrkan. Bilden kunde inte vara mer felaktig. Det enda som formellt är beslutet i saken är att hela fastigheten kommer att grundrenoveras. För dig som vill höra mera, eller bidra med tankar och synpunkter ordnar vi ett tillfälle för allmänheten onsdagen den 30.11. kl. 16.30 i S:t Jacobs kyrka. Närvarande är kyrkoherde Johan Westerlund, kyrkoherden i Lauttasaaren seurakunta Juha Rintamäki samt samfällighetens fastighetschef Kai Heinonen. Vi börjar med servering kl. 16.30 och den egentliga informationen och gemensamma diskussionen börjar kl. 17.

VÄLKOMMEN!